IMG_20191019_191220

Missio

Mimořádný měsíc misií vrcholí. Ať radost z vědomí, že jsme pokřtění a poslaní, přetrvává a neskončí posledním říjnovým dnem. Poděkování všem, kteří pomohli připravit Misijní most modlitby a Misijní jarmark.

web3-gregorian-chant-maxpixel-cc

Chrámový sbor

… v našem kostele má dlouholetou tradici. Mše svatá, za všechny současné i bývalé zpěváky a varhaníky, byla sloužená 20. října. Aktuálně má sbor cca 15 členů, zkoušky probíhají  v pátek po mši svaté. Pokud rádi zpíváte, přidejte se k nám.

IMG_20191010_091208

Pokřtění a poslaní

Papež František vyhlásil říjen 2019 Mimořádným misijním měsícem. Jak tedy můžeme prakticky v naší farnosti toto dílo podpořit? V sobotu 19.10. zveme děti od 14.30h na faru, kde společně prožijeme odpoledne v duchu příprav na Misijní neděli. Odpoledne zakončíme Misijním mostem modlitby v 18.30h v kostele. Je to modlitba růžence při svíčkách za misionáře na všech kontinentech světa. Večeře pro děti bude zajištěna. Misijní neděli oslavíme následující den mší svatou v 11h. Jste srdečně zváni!

received_743390232750885

Léta létání

Už léta jezdíme na podzim pouštět draky na Pohořany. V posledních letech tato akce pozvolna konvertuje na piknik v trávě, u kterého mimochodem pouštíme draky . Zažili jsme už všechny možné druhy počasí, ale oblohu krásně kýčovitě modrou ještě nikdy. Podívejte se. Žádne filtry 🙂

SONY DSC

Užíváme prázdnin

V srpnu jsme s dětmi z naší farnosti a také některými mimofarními, prožili týden ve Vysokých Žibřidovicích. Zapadlá vesnička v Jeseníkách se nám stala krátkodobým domovem. Zažili jsme sluníčko i déšť. Hráli jsme spoustu her, prožívali krásné večerní chvilky ztišení v místním kostele. Kuchařky se o nás dobře staraly, takže jsme byli schopní ve vzájemné podpoře postavit krásný cihlový kostelík, který teď bude na faře sloužit jako katechetická pomůcka. Všem, kteří aktivně pomohli k realizaci celého týdne i těm, kteří podporovali zpovzdálí, velký dík.