Informace pro farníky k aktuální situaci kolem epidemie koronaviru

Aktualizováno 16.3.2020: Informace pro farníky k mimořádným opatřením proti šíření koronavirové epidemie

Pondělí 16.3.2020

Milí farníci,

vzhledem k vývoji a nařízení vlády o omezení pohybu se ruší veškeré aktivity v kostele. Mše svaté na zadané úmysly budu sloužit soukromě.

Samozřejmě jsem k dispozici pro akutní případy.

Nepodléhejme panice, respektujme a dodržujme nařízení vlády a svěřujme sebe, své blízké i celou situaci do Božích rukou. Máme víc času, prožíváme postní dobu – můžeme se také intenzivněji věnovat modlitbě a Božím věcem.

0

A lidem na zemi pokoj!

Tři králové vyrážejí po roce opět do ulic. Již 20. ročník dobročinného koledování pro Charitu jsme podpořili i v naší farnosti. Z řad našich dobrovolníků a jejich přátel se zapojilo 14 dospělých a 21 dětí v 8 skupinkách. Všem velmi děkujeme za nasazení a trpělivost. Podívejte se, jak to králům slušelo 🙂

IMG_20191201_104808

Pleteme adventní věnce

I letos jsme vstoupili do doby adventní připraveni. Pro Benefiční akci ACHO jsme upletli 28 adventních věnců. Ty byly na první neděli adventní požehnány a nabídnuty k prodeji. Výtěžek podpoří Misijní sirotčinec v Ulanbátaru. Bylo to příjemé odpoledne s hojnou účastí pomocníků. Děkujeme.