2

Jsme rádi, že jsme mohli druhým rokem otevřít dveře našeho kostela pro ty, kteří se k nám přišli jen tak podívat, prožít mši svatou, poslechnout si varhany, nebo se ztišit  při večerním rozjímání. Máme se tak  možnost nejen přiblížit návštěvníkům, kterých přišlo 115, ale zakusit, že naše farní společenství je živé. Díky za to.

Comments are closed.