Videokatecheze 9. dubna 2021

2. neděle velikonoční přináší nejen radost z Ježíšova vzkříšení, ale také nese příslib nekonečného Božího milosrdenství. V této katechezi se podrobněji zamyslíme nad tím, co nám v Boží lasce prospívá a co nás od ní naopak vzdaluje. V rámci přípravy na bohoslužbu slova se blíže  podíváme na 2 knihy z Nového zákona. Závěrem tentokrát malý kvíz.

Videokatecheze 26. března 2021

Postní dny nám v tomto týdnu projasňuje čtvrteční  Slavnost Zvěstování Páně. Jak postupně poznáváme knihy Písma svatého, pojďme zjistit počet knih Starého a Nového zákona a jejich základní uspořádání. Při bohoslužbě slova neděle Květné se můžeme těšit na proroka Izajáše, list Filipanům a pašije podle Marka. Vstupujeme do Svatého týdne, připravme se 🙂

Silhouette of Jesus with Cross over sunset concept for religion, worship, prayer and praise.

Tiché vyčkávání

A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel, byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“

(Mk 1, 9-15)