0

A lidem na zemi pokoj!

Tři králové vyrážejí po roce opět do ulic. Již 20. ročník dobročinného koledování pro Charitu jsme podpořili i v naší farnosti. Z řad našich dobrovolníků a jejich přátel se zapojilo 14 dospělých a 21 dětí v 8 skupinkách. Všem velmi děkujeme za nasazení a trpělivost. Podívejte se, jak to králům slušelo 🙂

jesličky

Setkání u jesliček

Zveme rodiny s dětmi ke společnému Setkání u jesliček 24. prosince od 15h. Zazpíváme koledy, bude k dispozici Betlémské světlo, děti si mohou přinést zvoneček. Půlnoční mše svatá bude ve 22h.

IMG_20191201_104808

Pleteme adventní věnce

I letos jsme vstoupili do doby adventní připraveni. Pro Benefiční akci ACHO jsme upletli 28 adventních věnců. Ty byly na první neděli adventní požehnány a nabídnuty k prodeji. Výtěžek podpoří Misijní sirotčinec v Ulanbátaru. Bylo to příjemé odpoledne s hojnou účastí pomocníků. Děkujeme.

IMG_20191019_191220

Missio

Mimořádný měsíc misií vrcholí. Ať radost z vědomí, že jsme pokřtění a poslaní, přetrvává a neskončí posledním říjnovým dnem. Poděkování všem, kteří pomohli připravit Misijní most modlitby a Misijní jarmark.