Rozhovor s Janem Gottwaldem (audio)

Poslechněte si v nesetříhané verzi rozhovor, který s Janem Gottwaldem natočili mladí redaktoři právě vycházejícího časopisu Hodolanský Hrom.

Hodolanský rodák a farník Jan Gottwald, který má na starosti mimo jiné opravu varhan v našem kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů se hudbě díky domácímu uměleckému prostředí věnuje od dětství. Studoval na hudebně-estetické sekci Slovanského gymnázia a klavír s varhanami na ZUŠ Žerotín u Vladimíra Sobotky, předního českého varhaníka, který se zabývá tzv. dobovou interpretací. Na konzervatoři v Brně a Ostravě studoval varhany, klavír, cemballo, dirigování, řízení sboru a zpěv, dále pokračoval na MU v Brně a UP v Olomouci ve studiu hudební vědy-muzikologie. Účastnil se řady mistrovských varhanních kurzů. Od roku 1995 aktivně působí v Olomouci jako koncertní a chrámový varhaník, sbormistr a dirigent, hudební skladatel, aranžer, organizátor a doprovazeč.

Aby varhany zněly

Neděle 24. litopadu 2013 17:00 – VIII. benefiční koncert duchovní hudby

Římskokatolická farnost v Olomouci – Hodolanech ve spolupráci s KPS Dvořák Olomouc a za podpory Magistrátu města Olomouce a společnosti ANAG pořádá v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Olomouci – Hodolanech benefiční koncert duchovní hudby ke 100. výročí povýšení Hodolan na město (1913 – 2013).

Program:

Te Deum (1825)
Kantáta pro sóla, sbor a orchestr
Antonín Rejcha (1770 – 1836)