Videokatecheze 9. dubna 2021

2. neděle velikonoční přináší nejen radost z Ježíšova vzkříšení, ale také nese příslib nekonečného Božího milosrdenství. V této katechezi se podrobněji zamyslíme nad tím, co nám v Boží lasce prospívá a co nás od ní naopak vzdaluje. V rámci přípravy na bohoslužbu slova se blíže  podíváme na 2 knihy z Nového zákona. Závěrem tentokrát malý kvíz.

Videokatecheze 26. března 2021

Postní dny nám v tomto týdnu projasňuje čtvrteční  Slavnost Zvěstování Páně. Jak postupně poznáváme knihy Písma svatého, pojďme zjistit počet knih Starého a Nového zákona a jejich základní uspořádání. Při bohoslužbě slova neděle Květné se můžeme těšit na proroka Izajáše, list Filipanům a pašije podle Marka. Vstupujeme do Svatého týdne, připravme se 🙂

Videokatecheze 19. března 2021

Vstupujeme do 5. týdne doby postní. Do fialové může být, kromě jiného,oděná burza s kalichovým vélem. Dalším z apoštolů, jehož jméno figuruje v nedělním Janově evangeliu, byl Filip z Betsaidy. V desateru přikázání se nám zjevuje nekonečná  Boží láska. Zazpívejte si o tom se mnou před svatostánkem 🙂

Videokatecheze 12. března 2021

“ Vesel se Jeruzaléme!“ … říká vstupní antifona 4. neděle postní, neděle růžové a radostné. Zjistíme, které listy svatého apoštola Pavla jsou součástí postní liturgie.  Jak zní další tři z desatera Božích přikázání a co nám říkají? Slyšeli jste někdy o téměř tísícileté tradici Svatého stolce spojené s nedělí Laetare?