Videokatecheze 16. dubna 2021

Blíží se třetí neděle velikonoční a my se v této katechezi blíže věnujeme svátosti smíření. Dalšímu obrovskému daru od Pána, v němž je obsažena Jeho láska k nám. Skrze službu kněží máme možnost jít znovu a opakovaně naproti nekonečnému Božímu milosrdenství.  Beránek Boží se za nás obětoval, zůstávejme v Jeho lásce.

Videokatecheze 9. dubna 2021

2. neděle velikonoční přináší nejen radost z Ježíšova vzkříšení, ale také nese příslib nekonečného Božího milosrdenství. V této katechezi se podrobněji zamyslíme nad tím, co nám v Boží lasce prospívá a co nás od ní naopak vzdaluje. V rámci přípravy na bohoslužbu slova se blíže  podíváme na 2 knihy z Nového zákona. Závěrem tentokrát malý kvíz.

Videokatecheze 26. března 2021

Postní dny nám v tomto týdnu projasňuje čtvrteční  Slavnost Zvěstování Páně. Jak postupně poznáváme knihy Písma svatého, pojďme zjistit počet knih Starého a Nového zákona a jejich základní uspořádání. Při bohoslužbě slova neděle Květné se můžeme těšit na proroka Izajáše, list Filipanům a pašije podle Marka. Vstupujeme do Svatého týdne, připravme se 🙂

Videokatecheze 19. března 2021

Vstupujeme do 5. týdne doby postní. Do fialové může být, kromě jiného,oděná burza s kalichovým vélem. Dalším z apoštolů, jehož jméno figuruje v nedělním Janově evangeliu, byl Filip z Betsaidy. V desateru přikázání se nám zjevuje nekonečná  Boží láska. Zazpívejte si o tom se mnou před svatostánkem 🙂