Videokatecheze 12. března 2021

“ Vesel se Jeruzaléme!“ … říká vstupní antifona 4. neděle postní, neděle růžové a radostné. Zjistíme, které listy svatého apoštola Pavla jsou součástí postní liturgie.  Jak zní další tři z desatera Božích přikázání a co nám říkají? Slyšeli jste někdy o téměř tísícileté tradici Svatého stolce spojené s nedělí Laetare?

Videokatecheze 5. března 2021

Putujeme ke třetí neděli postní. Lehce se vrátíme k evangeliu minulé neděle, konkrétně k horě Tábor v Izraeli a ke třem apoštolům, kteří byli svědky proměnění Pána Ježíše. Na další významné hoře nám Bůh skrze Mojžíše dává své desatero. Je více než 3000 let staré, avšak stále nezbytné pro naplněný život v Boží Lásce. Oslavme Pána žalmem č. 117  🙂

Videokatecheze 26. února 2021

Se vstupem do 2. postního týdne otvíráme v rámci bohoslužby slova knihu Nového zákona, obsahující listy svatého apoštola Pavla. Papež František se svými kněžími pokračuje v poslání svěřeném svatému Petru. Kluci, pojmenujte všechny tři kněze a jméno, příjmení a rok narození nejen přiřaďte, ale i nalepte – to jsem ve videu zapomněla říct. Nad proměněním Pána Ježíše na hoře Tábor rozjímáme ve 4. tajemnství růžence světla a budeme o tom číst v evangeliu podle Marka.

Videokatecheze 19. února 2021

Popeleční středa přináší krásné fialové čtyřicetidenní období, v němž má každý z nás možnost osobně jít naproti nekonečné  Boží Lásce. Povíme si dnes, jaké místo zaujímá ve mši svaté bohoslužba slova. Pán Ježíš ustanovil církev a my v Jeho jménu můžeme usilovat o její jednotu… zazpívejte si o tom se mnou 🙂

Videokatecheze 5. února 2021

Způsob, jakým dnes slavíme eucharistii vychází z Ježíšovy poslední večeře s apoštoly. V dějinách spásy však této večeři předchází jiné významné stolování o mnoho staletí dříve. Od beránka se tedy prostřednictvím chleba dostáváme až k současné hostii. Zajímá vás, jak se hostie vyrábí? Mimořádně dnes v posledním krátkém videu. Kluci, odhalíte chybičku na mém pracovním listu v první části katecheze?

Hezké jarní prázdniny 🙂