IMG_20210801_202943

Cholina 2021

První týden v srpnu pátým rokem vyrážíme na pobyt s dětmi z farnosti. Fara v Cholině, poblíž Litovle, nám tentokrát vytváří potřebné zázemí. Je chladněji, počasí nestálé, Přesto prožijeme hezký týden. Děti vypadají spokojeně, dospělí v rámci možností také. Poznáváme apoštoly, vytváříme „dějiny“ – pomůcku ke katechezi, hrajeme hry, zpíváme, odpočíváme, hrajeme Desítku. Je to požehnaný čas. Detailněji v Hodolanském hromu, nebo ve videoprezentaci, která je zde zařazena na konec za rozhovory s kněžími a farníky o apoštolech.

IMG_20210616_200811

Opékání

Další školní rok je za námi. Navzdory nepříznivé kovidové situaci se pár setkání nakonec podařilo. Zjistili jsme, že jsme spolu rádi a že živé prožívání společenství je mnohem lepší, než to přes obrazovky. Díky však Bohu za vše. Jsou mezi námi 4 prvokomunikanti a před námi nové výzvy.

2

Noc kostelů 2021

Jsme rádi, že jsme mohli druhým rokem otevřít dveře našeho kostela pro ty, kteří se k nám přišli jen tak podívat, prožít mši svatou, poslechnout si varhany, nebo se ztišit  při večerním rozjímání. Máme se tak  možnost nejen přiblížit návštěvníkům, kterých přišlo 115, ale zakusit, že naše farní společenství je živé. Díky za to.