kdp trikralove

Tříkrálové koledování 2021

… má letos netradiční průběh, nicméně probíhá. Náš kolednický spolek se rozrostl o další kasičku, takže v této době máme za Hodolany a Bělidla celkem 9 ochotných koledníků, kteří odpovídají za tříkrálové kasičky. V tomto roce vám na zvonek nezazvoníme, ale najdete od nás ve schránce pozdrav v podobě cukříku či kalendáře a informací o možnostech přispění. Přímo do kasičky je to možné vždy v neděli po mši svaté do 24. ledna včetně. Dále budeme kasičku hlídat v soboty 9. a 16. ledna vždy od 9 – 12.30h ve vstupní chodbičce našeho kostela. Bělidelští mohou přispět v sobotu 9. ledna 14 – 16h  v pavilonku T. J. Sokol na ulici Táboritů 11.

IMG_20201202_160203

Adventní věnce 2020

Vstupujeme do doby adventní, tentokrát jinak, než jsme zvyklí. Nicméně, hledají se alternativy akcí, které patří do života farností a pletení adventních věnců je jednou z nich. Místo společného tvoření se letos výroba uskutečnila v rodinách. Všem, kteří k výrobě věnců jakkoli přispěli děkujeme. Na první neděli adventní byly věnce požehnány a dnes už zdobí domovy minimálně 27 rodin. Charitě děkujeme za skvěle připravený materiál a našim rodinám za ochotu a nadšení se na výrobě podílet.

IMG_20201004_165028

Podzim 2020

Od poloviny září se potýkáme s druhou vlnou koronavirové pandemie. Na jejím začátku, než se začala zpřísňovat opatření, jsme se stihli vypravit na tradiční podzimní procházku na Pohořany. Kvůli tomu, že někteří byli už v té době zasaženi nemocí samotnou, či četnými karanténními opatřeními, nás nebylo mnoho. Mší svatých bylo ještě v září možno účastnit se v rouškách v počtu do 100 osob, v říjnu pak do 10 respektive 6 osob.  Od 22. října jsou zrušeny všechny bohoslužby v kostele včetně veškerých farních aktivit. Nicméně kostel bývá otevřený k soukromé návštěvě, adoraci, svátosti smíření, nebo možnosti přistoupit ke svatému přijímání. Po rozkliknutí červené lišty zjistíte vše potřebné.

o lib louceni

Loučíme se…

S opakovaným vítáním a loučením máme v posledních letech bohatou zkušenost a možná i díky tomu má náš farní život tak osobitou dynamiku. Vítání vítáme, loučíme se neradi. S otcem Liborem nám bylo dopřáno být od června 2018. Velmi děkujeme za vše dobré, co nám svojí službou prokázal a to nejen po stránce duchovního vedení, ale i skrze množství oprav a úprav, z nichž za zmínku stojí například celková reorganizace zákristie na jaře 2020. Otci Petru Bulvasovi jsme vděční za laskavou výpomoc v srpnu 2020. Od 1. září 2020 jsme ve staronové péči otce Ladislava Šviráka, děkana děkanátu Olomouc, čehož si moc vážíme. Otci Liborovi, Ladislavovi i nám přejeme nejen dostatek sil, ale i radost a odvahu vstoupit do nové etapy s nasazením a úsměvem na tváři.

IMG_20200805_130522

Velké Losiny 2020

První neděle v srpnu je ve znamení balení, nakládání věcí do vozíku a odjezdu za novým letním dobrodružstvím. Tentokrát do Velkých Losin. S 27 člennou skupinkou zde prožijeme týden plný hraní, zpívání a tvoření. Zaostřujeme na Písmo svaté, které také v určité formě vyrobíme, poznáváme místní zajímavosti, jako například papírnu, či termální koupaliště. Dobrá nálada a pevné zdraví nás provází po celý týden. Za to patří dík Bohu, všem zúčastněným dětem i dospělým, kteří se v letním pobytu jakkoli angažovali. Více fotek je možné shlédnout ve videoprezentaci níže. Program našeho pobytu reflektuje Hodolanský hrom 2020, který je k dispozici v kostele na zadních lavicích.