8:00
Slavonín
Mše svatá – Za živé a + farníky
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za živé a + farníky
11:00
Hodolany
Mše svatá – Za + Miloslava Malého, rodiče z obou stran a na poděkování Panně Marii za ochranu celé rodiny
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za + Milana a Marii Kouřilovy z Loučan
20:00
Nové Sady
Modlitby otců
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za těžce nemocnou sestru a celou rodinu
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za + Annu Duškovou, manžela, děti a duše v očistci
10:00
Senecura
Mše svatá
17:15
Slavonín
Mše svatá
18:30
Nové Sady
Setkání Pastorační rady
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za živou a + rodinu Stříteckou a Hrachovcovou
8:00
Slavonín
Mše svatá – Za + Zdeňka Máčalu a Jaroslava Krejčího
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za + Josefa Müllera, manželku syna a za P. Františka Müllera a celou živou rodinu
11:00
Hodolany
Mše svatá – Za + P. Beneše a jeho rodiče a za živé a + kněze z farnosti
16:45
Slavonín
Evangelii gaudium
  • Včera začal týden modliteb za jednotu křesťanů. Mysleme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • Příští neděli vyhlásil papež František Nedělí Božího slova.
  • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti.

Nové Sady

  • Dnešní sbírka je na přístavbu Domu farní rodiny.
  • Setkání Pastorační rady bude ve čtvrtek od 18:30 na faře.
  • Do farní kavárny jste zváni příští neděli po mši svaté.

Hodolany

  • Nákladem 89.140,- Kč byla provedena oprava zvonu – zavěšení i elektrického pohonu zvonění. Kdo byste chtěli více přispět na tuto opravu, můžete tak učinit ve sbírce příští neděli.