8:00
Slavonín
Mše svatá – Za živé a + farníky
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Na poděkování za 87 let života, 56 let dcery a 57 let zetě, s prosbou o ochranu Panny Marie ustavičné pomoci do dalších let
11:00
Hodolany
Mše svatá – Za + manžele Stejskalovi a dceru Miloslavu
17:15
Nové Sady
Mše svatá
20:00
Nové Sady
Modlitby otců
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za + Lenku
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za + Marii Derkovou, manžela, syna a živou rodinu
10:00
Senecura
Mše svatá
17:15
Slavonín
Mše svatá – Za Boží požehnání pro nový život
11:00
Nové Sady
Křest
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za rodinu Kunešovu a Růžičkovu a všechny živé a +
9:00
Nové Sady
Generální úklid kostela
17:15
DPS Peškova
Mše svatá – Za živé a + farníky
8:00
Slavonín
Mše svatá – Za + syna Jana a za Boží požehnání pro živou rodinu
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za opravdovou víru, naději a lásku
11:00
Hodolany
Mše svatá – Za + Pavla Fojtíka a za živé a + členy rodiny
  • Dne 21. září si připomínáme Mezinárodní den míru. Tento den opět proběhne akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví. Proto budou v sobotu 21. září v době od 18:00 do 18:15 hodin zvonit kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.
  • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti.

Nové Sady

  • Dnešní sbírka je na přístavbu Domu farní rodiny.
  • Prosím ochotné muže v úterý od 15:00 na pomoc s nakládkou kontejneru u kapličky na Povelu. Prosím ozvěte se mi.
  • Po totální rekonstrukci elektroinstalace vás chci poprosit o generální úklid kostela. Sešli bychom se příští sobotu od 9:00. Nejde ani tak o umytí podlah, jako spíš o očištění různých zákoutí a římsiček v dosahu, umytí dveří, přístupných oken, mříže, lavic, uklizení zákristie, nad zákristií a následně také podlah. Určitě to bude na celé dopoledne, možná i déle – podle toho, kolik nás bude. Je možné přijít i později. Bylo by dobré vzít si kýbl a hadr, na který jste zvyklí – něco je v kostele, ale asi ne pro všechny. Kdybyste někdo mohl vzít vysavač, bylo by to dobré, ať jich jede víc. Zásuvek je dost. Kdyby vzal někdo něco na zub, určitě se to neztratí.

Hodolany

  • Opět začíná cvičit sbor. Jsou zváni stávající členové i noví zájemci. Zkoušky jsou v pátek po mši svaté.