8:00
Slavonín
Mše svatá – Za živé a + farníky
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za + maminku Albínu
11:00
Hodolany
Mše svatá – Za + Oldřišku Jančářovou a živou a + rodinu
17:15
Nové Sady
Mše svatá
20:00
Nové Sady
Modlitby otců
17:15
Povel
Mše svatá
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za + rodiče Zezulovi a Pišťákovi
17:15
Slavonín
Mše svatá – Na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží požehnání pro celou rodinu
18:15
Nové Sady
Setkání rodičů dětí připravujících se na 1. svaté přijímání
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za živou a + rodinu Kunešovu a Růžičkovu
20:00
Nové Sady
Tichá adorace
17:15
Povel
Mše svatá – Za živé a + farníky
8:00
Slavonín
Mše svatá – Za + Anežku a Karla Zapletalovi a za Boží ochranu pro živou rodinu
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za + dobrodince Společnosti sester Ježíšových
11:00
Hodolany
Mše svatá – Za Marii a Matěje Fouskovi, živou i + rodinu a za duše v očistci
  • Příští neděli bude sbírka pro svatého otce – Svatopetrský haléř.
  • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti!

Nové Sady

  • Dnešní sbírka je na přístavbu Domu farní rodiny.
  • Už se plánuje farní tábor – bude od 4. do 10. srpna. Více informací je na nástěnce.
  • Setkání rodičů, jejichž děti se připravují na 1. svaté přijímání, bude ve čtvrtek v 18:15 na faře.
  • Hodinová tichá adorace bude v pátek od 20:00.
  • Příští neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny.