8:00
Slavonín
Mše svatá – Za + manžela, syna a za živou rodinu
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za živé i + farníky
11:00
Hodolany
Mše svatá – Za + Markétu Friedmannovou a celou živou a + rodinu
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za + dceru Ludmilu a za živou a + rodinu
20:00
Nové Sady
Modlitby otců
19:30
Nové Sady
Modlitby matek
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za Boží požehnání pro maminku
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za evangelizaci, misie a misionáře
17:15
Slavonín
Mše svatá – Za posilu pro dceru Lindu
18:30
Nové Sady
Setkání pastorační rady
15:00
Slavonín
Pohřeb paní Vlasty Hospodarzové
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za + Miloslava Derku, manželku, syna a duše v očistci
17:15
DPS Peškova
Mše svatá – Za živé a + farníky
8:00
Slavonín
Mše svatá – Za živou a + rodinu
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za manžela Mirka, rodiny z obou stran a za duše v očistci
11:00
Hodolany
Mše svatá – Za + Jana a Pavla Podhorovy a živou a + rodinu
16:45
Slavonín
Evangelii gaudium
  • Sbírka příští neděle bude pro Arcidiecézní charitu.
  • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti.

Slavonín

  • V pátek bude v kostele pohřeb paní Vlasty Hospodarzové.
  • Blíží se slavnost sv. Ondřeje – našeho farního patrona. Letos připadá jeho svátek na sobotu, takže bychom ho oslavili už v sobotu. Slavnostní mše svatá bude v sobotu 30. listopadu v 9:00. Po mši svaté by následoval výstav Nejsvětější svátosti a adorační den až do 16:00 kdy bude adorace ukončena svátostným požehnáním. Zapište se prosím do rozpisu adoračních služeb, aby zde stále někdo byl a modlil se. Ráno po mši svaté jste také zváni na malé posezení na faru.