8:00
Slavonín
Mše svatá – Za dar odvahy a za rodinu Kubalíkovu a Temlíkovu
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za žívou a + rodinu Brochovu a Marinovovu
11:00
Hodolany
Mše svatá – Za živé a + farníky
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za + Ralpha Partidu
20:00
Nové Sady
Modlitby otců
17:15
Nemilany
Mše svatá
19:30
Nové Sady
Modlitby matek
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za + maminku, její rodiče, sourozence a za duše v očistci
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za + manžela, sourozence a rodiče z obou stran a na poděkování za Boží ochranu
17:15
Slavonín
Mše svatá – Za + Jindřišku Vašutovou
17:00
Nové Sady
Začátek Noci kostelů
18:00
Slavonín
Začátek Noci kostelů
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za Annu Bendovou a Hedviku Strachwitz
9:00
Nové Sady
Nácvik na 1. svaté přijímání a zpověď dětí
14:00
Nové Sady
Křest
15:00
katedrála
Děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání
8:00
Slavonín
Mše svatá
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za Boží požehnání pro prvokomunikanty a jejich rodiny
11:00
Hodolany
Mše svatá – Na poděkování za přijatá dobrodiní
18:15
Slavonín
Příprava na biřmování
 • Mše svatá v Nemilanech bude v úterý v 17:15.
 • Začala se opravovat Povelská kaple. Středeční mše svaté se přesouvají do farního kostela, sobotní do domu s pečovatelskou službou na Peškově ulici. Nicméně následující sobotní mše svatá nebude vůbec.
 • V sobotu jsme zváni na pouť za obnovu rodin a duchovní povolání v katedrále. Bude klasický program – od 15:00 modlitba růžence, od 16:00 adorace, od 17:00 mše svatá. Přijďte se modlit na tyto důležité úmysly!
 • Sbírka příští neděle bude na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
 • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti.

Slavonín

 • V pátek se i v našem kostele uskuteční Noc kostelů. Jste zváni k účasti i k pomoci.

Nové Sady

 • Dnešní sbírka je na přístavbu Domu farní rodiny.
 • Pondělní mše svatá bude pro děti připravující se na 1. svaté přijímání
 • V pátek se i v našem kostele uskuteční Noc kostelů. Jste zváni k účasti i k pomoci.
 • 1. svaté přijímání dětí bude příští neděli. Po mši svaté jste zváni do farní kavárny.

Hodolany

 • Chtěl bych vás pozvat na tři farní akce – Hodolanské hody oslavíme už tento pátek 24.5. Výročí posvěcení kostela ve středu 12.6. A v neděli mezi tím = 2.6. bychom mohli společně prožít na snad již tradičním farním dnu v areálu Sokola Bělidla. Bude připravené občerstvení, bude možnost sportovat – pro sportovce je potřeba mít sportovní obuv.