8:00
Slavonín
Mše svatá – Za živé a + farníky
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za manžele Josefínu a Václava Majznerovy
11:00
Hodolany
Mše svatá
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za Boží požehnání pro celou rodinu Černoškovu a za dar zdraví
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za rodinu Kunešovu a Růžičkovu a všechny živé i +
17:15
Slavonín
Mše svatá – Na poděkování za narození dcery
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za živé i + členy živého růžence
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a živou rodinu
8:00
Slavonín
Mše svatá – Za + syna, manžela a za živou rodinu
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za živou a + rodinu Brochovu a Marinovovu s prosbou o Boží požehnání
11:00
Hodolany
Mše svatá – Na poděkování za dožitých 90 let
16:45
Slavonín
Evangelii gaudium
  • V pondělí na Nových Sadech mše svatá nebude.
  • V sobotu přijme v naší katedrále 5 kandidátů jáhenské svěcení. Mysleme na ně ve svých modlitbách.
  • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti!