8:00
Slavonín
Mše svatá – Za posilu v nemoci
9:00
Nové Sady
Pobožnost křížové cesty
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za Mařenku Sládkovou
11:00
Hodolany
Mše svatá – Na poděkování za přijatá dobrodiní
18:15
Slavonín
Příprava na biřmování
17:15
Nové Sady
Mše svatá – Za + dobrodince
20:00
Nové Sady
Modlitby otců
17:15
Slavonín
Mše svatá – Za Boží požehnání pro poutní cestu
19:30
Nové Sady
Modlitby matek
17:15
Povel
Mše svatá – Za + rodiče, manžela, 2 syny, 3 sourozence a za živou rodinu
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za požehnání pro rodinu
16:45
Slavonín
Pobožnost křížové cesty
17:15
Slavonín
Mše svatá – Za Martina Ševčíka
18:15
Nové Sady
Setkání rodičů při přípravě na první svaté přijímání dětí
17:20
Hodolany
Pobožnost křížové cesty
18:00
Hodolany
Mše svatá – Za + Jaroslava Jemelku, + rodiče z obou stran a za duše v očistci
17:15
Povel
Mše svatá – Na vlastní úmysl
8:00
Slavonín
Mše svatá – Za živou a + rodinu Spurných a Ondriskovu
9:00
Nové Sady
Pobožnost křížové cesty
9:35
Nové Sady
Mše svatá – Za živé a + farníky
11:00
Hodolany
Mše svatá – Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání
 • Slavnost sv Josefa je doporučený svátek. Liturgická oslava bude na Nových Sadech v pondělí, ve Slavoníně v úterý a v Hodolanech ve středu.
 • V sobotu se koná Den pro malé a velké krále – poděkování koledníkům tříkrálové sbírky. Mše svatá u dominikánů začne v 9:00.
 • Již tradičních 24 hodin pro Pána proběhne i v Olomouci v pátek 29. března. Je to příležitost zajít si na adoraci a ke svátosti smíření. Program je na plakátku.
 • Blíží se také již tradiční Pochod pro rodinu v Praze. Je dobré se tam přihlásit, kdo se chystá, kvůli organizaci. Podrobnosti jsou na plakátku.
 • Děkuji všem, kdo pomáháte ve farnosti!

Slavonín

 • K postní době patří i modlitba křížové cesty. Společně jste k této modlitbě zváni každou neděli po mši svaté a ve čtvrtek přede mší svatou od 16:45.

Nové Sady

 • Dnešní sbírka je na přístavbu Domu farní rodiny.
 • Setkání rodičů, jejichž děti se připravují na 1. svaté přijímání bude ve čtvrtek v 18:15 na faře.
 • I letos se chystá v naší farnosti Noc kostelů. Jste zváni všichni se zapojit i v organizaci, ale letos také svým uměleckým výtvorem. Chtěli bychom Vás pozvat k vytvoření výstavy z vašich uměleckých děl – kresba, malba, fotografie, keramika, sochařství. Společnou myšlenkou výstavy je: Budou-li oni mlčet, bude mluvit kamení. A podtitul: věci kolem nás mluví o Bohu. Datum odevzdání díla je 19.5. Více informací najdete na nástěnce.
 • K postní době patří i modlitba křížové cesty. Společně jste k této modlitbě zváni každou neděli přede mší svatou od 9:00. Zapište se prosím do rozpisu vedení křížových cest.

Hodolany

 • V sobotu 30. března jste zváni na společnou jarní vycházku s křížovou cestou na Cvilín u Krnova. Podrobnější informace budou příští týden.
 • K postní době patří i modlitba křížové cesty. Společně jste k této modlitbě zváni každý pátek od 17:20. Zapojte se prosím do vedení společné modlitby.