Setkání s otcem Koblížkem v Lyonu

Prohlédněte si několik fotografií z dubnového setkání hodolanské minivýpravy s otcem Koblížkem, který je v Lyonu na studijním pobytu. Foto Mirek Sogel a Jiří Jančář.

Květná neděle 2014

Svatý týden tvoří vrchol církevního roku.

Také v naší farnosti jsme si na Květnou neděli společnou účastí na mši svatou připoměli den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel do Jeruzaléma a tím i začátek událostí, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin – Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.

Níže si můžete prohlédnout několik fotografií z Květné neděle, kdy si – mimo jiné – děti z farnosti připravily pro ostatní farníky v jejich osobitém provedení pašije.

Rekonstrukce hodolanských varhan

Resumé projektu generální opravy a rozšíření varhan

Stav k 6. 4. 2014

Celková částka za opravu: 1.500.000,- Kč

  • Dílo provádí: Jaroslav Stavinoha – varhany s.r.o., 756 27 Valašská Bystřice 686
  • Termín provádění díla: 6. 4. 2010 – 31. 12. 2015
  • Celkem vyplaceno na dílo: 1.090.000,- Kč (73 %)
  • Zbývá zaplatit: 410.000,- Kč (27 %), zbývá vybrat: 342.580,- Kč (23 %)
  • Důležité upozornění

    V době od 23. 1. 2014 do 31. 7. 2014 bude náš pan farář – otec Jan Koblížek – pobývat studijně ve francouzském Lyonu. Po tuto dobu jej bude v naší farnosti zastupovat otec Vojtěch Kološ (tel.: 731 646 962).

    Po dobu nepřítomnosti otce Koblížka bude také zrušena sobotní ranní mše sv. v 7:00 hod. Děkujeme za pochopení.