SONY DSC

Farní odpoledne

Po roce jsme opět na bělidelském sportovišti, kde si za krásného letního počasí můžeme užít všeho, co tento areál nabízí. Kromě povídání, sportování a dobrého občerstvení, příjemné atmosféře přispěl pan harmonikář Honza. Díky všem, kteří pomohli napéct, uklidit a připravit vše  potřebné a už teď se těšíme na příští rok.

SONY DSC

Farní pouť na Turzovku

V sobotu 18. května 2019 proběhla pouť na Turzovku. Zúčastnilo se jí téměř 100 poutníků farností Slavonín, Nové Sady a Hodolany, v čele s naším duchovním správcem, o. Liborem Churým. Na Mariánské poutní místo na horu Živčáková jsme zvolili přístupovou cestu z Turzovky. Po asi hodinovém výšlapu ke kapličce a k chrámu Panny Marie Matky Církve, jsme mohli společně s dalšími poutníky prožít mši svatou, rozhlédnout se po okolí, vystoupat na věž kostela, či nabrat vodu  z  některého z místních pramenů. Autobusy nás odpoledne přemístily do Prostřední Bečvy na dobrý oběd. Restaurace Zavadilka si zaslouží dobré hodnocení:  jídlo výborné, obsluha rychlá, prostředí příjmené :). Den, věnovaný Panně Marii, nám bylo dopřáno zakončit májovou pobožností v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Zašové. Díky otci Liborovi za příležitost prožít s ostatními krásný den.

Květná neděle 2019

Velikonoce 2019

Oslavou Květné neděle – připomínky Pánova vjezdu do Jeruzaléma – jsme zahájili Svatý týden, ve kterém si připomeneme poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.

Jednotlivé obřady budou v naší farnosti probíhat takto:

Zelený čtvrtek

od 18:00 hodin mše svatá – připomínka poslední večeře Páně

Velký pátek

od 18:00 hodin Velkopáteční obřady

Bílá sobota

od 9:00 do 15:00 Adorace u Božího hrobu
Velikonoční vigilie v naší farnosti nebude, od 19:45 začne ve Slavoníně, od 20:00 na Nových Sadech

IMG_20190330_114958

Jarní procházka na Cvilín

Procházka v postní době se začíná stávat tradicí. Již třetím rokem se vypravujeme na společný výlet, tentokrát na Cvilín u Krnova. Sluníčko, nádherné poutní místo, příroda, která už za pár dnů obleče svěží zelenou, křížová cesta, radost a dobrá nálada dětí i dospělých, špekáčky, nanuky, hříště i pořádná projížďka vlakem, to vše nám nabídl jeden předposlední březnový den. Díky za něj.

Farní pouť na Turzovku

Farní pouť na Turzovku

Farní pouť společně absolvujeme 18. května 2019 a v rámci ní navštívíme nejznámější poutní místo na Slovensku – Turzovku. Máte-li zájem přidat se k naší společné pouti, přihlásit se můžete vždy po mši svaté v zákristii a to nejpozději do 7. dubna 2019.