IMG_20191201_104808

Pleteme adventní věnce

I letos jsme vstoupili do doby adventní připraveni. Pro Benefiční akci ACHO jsme upletli 28 adventních věnců. Ty byly na první neděli adventní požehnány a nabídnuty k prodeji. Výtěžek podpoří Misijní sirotčinec v Ulanbátaru. Bylo to příjemé odpoledne s hojnou účastí pomocníků. Děkujeme.

IMG_20191019_191220

Missio

Mimořádný měsíc misií vrcholí. Ať radost z vědomí, že jsme pokřtění a poslaní, přetrvává a neskončí posledním říjnovým dnem. Poděkování všem, kteří pomohli připravit Misijní most modlitby a Misijní jarmark.

web3-gregorian-chant-maxpixel-cc

Chrámový sbor

… v našem kostele má dlouholetou tradici. Mše svatá, za všechny současné i bývalé zpěváky a varhaníky, byla sloužená 20. října. Aktuálně má sbor cca 15 členů, zkoušky probíhají  v pátek po mši svaté. Pokud rádi zpíváte, přidejte se k nám.

IMG_20191010_091208

Pokřtění a poslaní

Papež František vyhlásil říjen 2019 Mimořádným misijním měsícem. Jak tedy můžeme prakticky v naší farnosti toto dílo podpořit? V sobotu 19.10. zveme děti od 14.30h na faru, kde společně prožijeme odpoledne v duchu příprav na Misijní neděli. Odpoledne zakončíme Misijním mostem modlitby v 18.30h v kostele. Je to modlitba růžence při svíčkách za misionáře na všech kontinentech světa. Večeře pro děti bude zajištěna. Misijní neděli oslavíme následující den mší svatou v 11h. Jste srdečně zváni!