web3-gregorian-chant-maxpixel-cc

Chrámový sbor

… v našem kostele má dlouholetou tradici. Mše svatá, za všechny současné i bývalé zpěváky a varhaníky, byla sloužená 20. října. Aktuálně má sbor cca 15 členů, zkoušky probíhají  v pátek po mši svaté. Pokud rádi zpíváte, přidejte se k nám.

IMG_20191010_091208

Pokřtění a poslaní

Papež František vyhlásil říjen 2019 Mimořádným misijním měsícem. Jak tedy můžeme prakticky v naší farnosti toto dílo podpořit? V sobotu 19.10. zveme děti od 14.30h na faru, kde společně prožijeme odpoledne v duchu příprav na Misijní neděli. Odpoledne zakončíme Misijním mostem modlitby v 18.30h v kostele. Je to modlitba růžence při svíčkách za misionáře na všech kontinentech světa. Večeře pro děti bude zajištěna. Misijní neděli oslavíme následující den mší svatou v 11h. Jste srdečně zváni!

received_743390232750885

Léta létání

Už léta jezdíme na podzim pouštět draky na Pohořany. V posledních letech tato akce pozvolna konvertuje na piknik v trávě, u kterého mimochodem pouštíme draky . Zažili jsme už všechny možné druhy počasí, ale oblohu krásně kýčovitě modrou ještě nikdy. Podívejte se. Žádne filtry 🙂

SONY DSC

Užíváme prázdnin

V srpnu jsme s dětmi z naší farnosti a také některými mimofarními, prožili týden ve Vysokých Žibřidovicích. Zapadlá vesnička v Jeseníkách se nám stala krátkodobým domovem. Zažili jsme sluníčko i déšť. Hráli jsme spoustu her, prožívali krásné večerní chvilky ztišení v místním kostele. Kuchařky se o nás dobře staraly, takže jsme byli schopní ve vzájemné podpoře postavit krásný cihlový kostelík, který teď bude na faře sloužit jako katechetická pomůcka. Všem, kteří aktivně pomohli k realizaci celého týdne i těm, kteří podporovali zpovzdálí, velký dík.

IMG_20190621_163412

Blíží se prázdniny

V pátek 21. června jsme se rozloučili se školním rokem mší svatou pro děti. Po ní bylo na farní zahrádce připravené posezení. Děti měly možnost soutěžit, běhat, skákat na trampolíně. Rodiče si mohli posedět, popovídat, nebo opéct špekáčky. Všem, kdo pomohli k příjemné atmosféře a realizaci odpoledne, moc děkujeme. Na děti, které chodily do náboženství, nebo katecheze Dobrého pastýře se budeme opět těšit po prázdninách. Rovněž chceme povzbudit a srdečně zveme děti nové 🙂