Ve čtvrtek 15. 1. 2015 máme adorační den ve farnosti, kdy se budeme modlit za naši diecézi, rodiny a kněžská i řeholní povolání. Mše sv. bude sloužena tak, jak bývá t.j. v 7:00 hodin a po ní bude následovat výstav nejsvětější svátosti a tichá adorace až do 11:00 hodin. Prosím, ať jsou v kostele vždy minimálně dva lidé.

Děkuji. P. ThLic. Jan Koblížek, Th.D., farář

Comments are closed.