POŘAD BOHOSLUŽEB
katedrála, Hodolany, Holice
od 4.2. do 12.2.2023 - 06. týden

SOBOTA 4.2.2023SOBOTA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18.00 hsv. AnnaZa živé a + členy živého růžence 
(P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 5.2.20235. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.00 hkatedrálaZa živé a + farníky a dobrodince katedrály 
(P. Jiří Koníček)
08.30 hHodolanyZa + Stanislava a Janu Hanákovy a jejich živou a + rodinu 
(P. Ladislav Švirák)
10.00 hHoliceZa + rodinu Císařovu a zdraví celé žijící rodiny 
(P. František Dobeš)
10.00 hkatedrálaPro rodiny s dětmi: Za + rodiče Jiřího a Ludmilu Mikulíkovy 
(P. Jan Čukáš)
17.00 hsv. AnnaZpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 6.2.2023PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07.00 hsv. AnnaNa poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní a za dary Ducha Svatého pro celou rodinu 
(P. Jan Čukáš)
11.30 hCharitamše svatá 
(P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 7.2.2023ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07.00 hsv. AnnaZa + rodiče a sourozence z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny 
(P. Jan Čukáš)
14.00 hkatedrálaPohřeb + paní Vlasty Mrtvé
(P. Jiří Kučera)
STŘEDA 8.2.2023SV. JOSEFÍNY BAKHITY, PANNY
07.00 hsv. AnnaZa čtyři vnučky, jejich rodiče a ochranu všech svatých 
(P. Jiří Koníček)
18.00 hHodolanyZa + Jaroslava Bürgla 
(P. Jan Čukáš)
18.00 hHolicemše svatá 
(P. František Dobeš)
ČTVRTEK 9.2.2023ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07.00 hsv. AnnaZa + Květoslavu Hanákovou 
(P. Jiří Koníček)
17.00 hsv. AnnaADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále 
18.00 hsv. AnnaZa + Miroslava Zdráhala a rodiče 
(P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 10.2.2023PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
07.00 hsv. AnnaZa dar proměny, obnovení vztahu a Boží požehnání pro očekávané narození dítěte
(P. Jan Čukáš)
18.00 hHodolanyZa živou a + rodinu Horákovu a Křížovu 
(P. Jiří Koníček)
18.00 hsv. AnnaZa dar zdraví pro Libuši Matuchovou a za + Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy 
(P. František Dobeš)
SOBOTA 11.2.2023PANNY MARIE LURDSKÉ
08.00 hsv. AnnaZa nemocné 
(P. Jiří Koníček)
17.00 hkatedrálačesko-německá mše svatá - celebruje biskup Josef Nuzík 
NEDĚLE 12.2.20236. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.00 hkatedrálaZa + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci 
(P. František Dobeš)
08.30 hHodolanyZa + Marii a Matěje Fouskovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci 
(P. Jiří Koníček)
10.00 hHoliceZa živé a + farníky a dobrodince kostela 
(P. Jan Čukáš)
10.00 hkatedrálaZa vnitřní uzdravení, obnovení vztahu a Boží požehnání pro očekávané narození dítěte 
(P. Ladislav Švirák)
11.00 hkatedrálaUdělování svátosti křtu 
(P. Ladislav Švirák)
 • Ode dneška do čtvrtka(5. - 9. února) v Praze probíhá evropské kontinentální setkání k synodě o synodalitě, které bude následně (ve dnech 10.-12. února) pokračovat jednáním předsedů biskupských konferencí evropských zemí. Zástupci evropských zemí si zde budou společně naslouchat a diskutovat o návrzích pro setkání Synody biskupů, která proběhne v říjnu 2023 a také o rok později, v říjnu 2024. Mezi účastníky budou jak laičtí muži a ženy, tak řeholníci, kněží, či biskupové. Za každou zemi se budou účastnit 4 delegáti osobně a dalších 10 delegátů online. Účastníci budou rozděleni do skupinek, ve kterých budou probírat jednotlivé části světové syntézy a budou nad ní diskutovat, naslouchat a zapracovávat připomínky, které se sešly ze všech zemí Evropy. Všechny Vás prosíme, abyste se modlili za průběh jak evropského, tak i ostatních kontinentálních setkání, aby účastníci byli vedeni Duchem Božím a dokázali předložit podněty pro synodální obnovu církve.

 • Děkuji všem, mužům i ženám, kteří v pátek pomohli s úklidem a stěhováním v sakristii.

 • Dveřní sbírka na pomoc mladým, kteří se přihlásili na světové setkání s papežem v Lisabonu v naší farnosti vynesla 7 500 Kč.

 • Dětský karneval naší farnosti s názvem „Pohádková říše“ bude v sobotu 18. února od 14.30 h v Domě dětí a mládeže na ulici 17. listopadu. Prosíme o dary do tomboly, které můžete přinést na faru nebo do sakristie.

 • V neděli 19. února 2023 bude v Praze u Panny Marie Sněžné vysvěcen na kněze náš rodák a farník, nyní bratr františkán Ondřej Bernard Mléčka. Světitelem bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Primiční mši svatou bude slavit zde v katedrále v neděli 26. února 2023 v 10.00 h. Pokud chcete přispět na dar pro o. Bernarda, můžete tak učinit v sakristii u pana kostelníka.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Dveřní sbírka na pomoc mladým, kteří se přihlásili na světové setkání s papežem v Lisabonu v naší farnosti vynesla 5 733 Kč.

 • Biblická hodina se koná ve středu 8. února po mši svaté na faře.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18.00 h a v neděli v 10.00 h

 • Dveřní sbírka na pomoc mladým, kteří se přihlásili na světové setkání s papežem v Lisabonu v naší farnosti vynesla 1 000 Kč.

Zdroj: www.katedralaolomouc.cz