POŘAD BOHOSLUŽEB
farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 27.11. do 5.12.2021 - 48. týden


SOBOTA 27.11.2021
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08.00 h
sv. Anna
Za živé a + z rodiny Dočkalovy 
(P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 28.11.2021
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08.00 h
katedrála
(žehnání adventních věnců) Za živé a + farníky 
(P. Jiří Koníček)
08.30 h
Hodolany
(žehnání adventních věnců) Za + Vladimíra a Marii Novotných a celou živou a + rodinu
(P. František Dobeš)
10.00 h
katedrála
(žehnání adventních věnců) Za + Václava Chytila, jeho syna Karla a celou živou rodinu 
(P. Ladislav Švirák)
11.00 h
katedrála
Udělování svátosti křtu 
(P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 29.11.2021
PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07.00 h
sv. Anna
Za Aloise Balcaříka 
(P. Petr Gatnar)
11.30 h
Charita
mše svatá
(P. Jiří Koníček)
14.00 h
Hodolany
Pohřeb + paní Ludmily Friedlové 
(P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 30.11.2021
SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
07.00 h
sv. Anna
Za + příbuzné a duše v očistci 
(P. Petr Gatnar)
STŘEDA 1.12.2021
STŘEDA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ
07.00 h
sv. Anna
Za obnovu pravé víry a zbožnosti v českém národě 
(P. Jiří Koníček)
18.00 h
Hodolany
Za živé a + členy živého růžence 
(P. Ladislav Švirák)
18.00 h
katedrála
Za Simonu Feitovu a jejího syna Tomáše, za + rodiče Feitovy a prarodiče Stadlerovy 
(P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 2.12.2021
ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07.00 h
sv. Anna
Za dar víry, naděje a lásky pro příbuzné 
(P. Jiří Koníček)
17.00 h
katedrála
ADORACE a svátost smíření
(zpovídá kanovník penitenciář)
18.00 h
katedrála
Za + Janu Macurovu 
(P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 3.12.2021
PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
07.00 h
katedrála
RORÁTY - Na úmysl dárce
(P. Gatnar, P. Švirák) 
17.15 h
Hodolany
ADORACE a svátost smíření
(P. Ladislav Švirák)
18.00 h
Hodolany
Za + Valentina a Antonii Zdráhalovy a duše v očistci 
(P. Ladislav Švirák)
18.00 h
katedrála
Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence 
(P. František Dobeš)
SOBOTA 4.12.2021
SOBOTA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ
08.00 h
sv. Anna
Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro nemocné sestry 
(P. Jiří Koníček)
18.00 h
katedrála
Za živé a + členy živého růžence 
(P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 5.12.2021
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08.00 h
katedrála
Za + P. Josefa Benáčka, manžele Františka a Marii Dvořákovy a celou živou a + rodinu 
(P. Jiří Koníček)
08.30 h
Hodolany
Za + Augustina a Boženu Navrátilovy, živou a + rodinu
(P. František Dobeš)
10.00 h
katedrála
(pro rodiny s dětmi) Za živé a + farníky 
(P. Ladislav Švirák)
17.00 h
sv. Anna
Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci