POŘAD BOHOSLUŽEB
katedrála, Hodolany, Holice
od 3.6. do 11.6.2023

SOBOTA 3.6.2023PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18.00 hsv. AnnaZa živé a + členy živého růžence 
(P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 4.6.2023SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08.00 hkatedrálaNa úmysl dárce 
(P. Jiří Koníček)
08.30 hHodolanyZa + Josefa Prchlíka, rodinu a jednotu křesťanů 
(P. František Dobeš)
10.00 hHolicemše svatá (11.00 h udělování sv. křtu)
(P. Jan Čukáš)
10.00 hkatedrálaPRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ - Za živé a + farníky, dobrodince katedrály a zvláště za děti prvokomunikanty a jejich rodiny 
(P. Ladislav Švirák)
18.00 hsv. AnnaZpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 5.6.2023PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07.00 hsv. AnnaZa živou rodinu Hanákovu 
(P. Jan Čukáš)
11.30 hCharitamše svatá 
(P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 6.6.2023SV. PAVLÍNY, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY KATEDRÁLY A MĚSTA OLOMOUCE
07.00 hsv. AnnaZa + Vojtěšku a Petra Masařovy, rodinu Masařovu a duše v očistci 
(P. Jan Čukáš)
15.30 hsv. AnnaPohřeb + pana Jana Minkse
(P. Petr Bulvas) 
STŘEDA 7.6.2023STŘEDA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07.00 hsv. AnnaZa pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích 
(P. Jiří Koníček)
18.00 hHodolanyZa + rodiče, prarodiče a duše v očistci 
(P. František Dobeš)
18.00 hHolicemše svatá
(P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 8.6.2023SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
07.00 hkatedrálaZa nemocné 
(P. František Dobeš)
17.00 hSV. MOŘIC SPOLEČNÁ OSLAVA BOŽÍHO TĚLA OLOMOUCKÝCH FARNOSTÍ 
PÁTEK 9.6.2023PÁTEK 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07.00 hsv. AnnaZa + rodiče, prarodiče a duše v očistci 
(P. Jiří Koníček)
11.00 hkatedrálaSvatební obřad: Martin Michalík a Vlaďka Kovářová 
(P. Ladislav Švirák)
13.00 hkatedrálaSvatební mše: Václav Flídr a Kateřina Lipská 
(P. Ladislav Švirák)
18.00 hHodolanyZa + bratra Václava a duše v očistci 
(P. František Dobeš)
18.00 hkatedrálaZa děti, vnoučata, živou a + rodinu 
(P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 10.6.2023PAMÁTKA PANNY MARIE
08.00 hsv. AnnaZa lékaře, zdravotnický a ošetřovatelský personál 
(P. Ladislav Švirák)
12.30 hkatedrálaSvatební obřad: Jan Přibyl a Laura Nyczová 
(P. Ladislav Švirák)
14.00 hkatedrálaSvatební obřad: Svatomír Pohlídal a Andrea Marečková 
(P. František Dobeš)
NEDĚLE 11.6.202310. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.00 hkatedrálaZa + prarodiče, rodiče a celou živou rodinu 
(P. Jiří Koníček)
08.30 hHodolanyVÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA: Za živé a + farníky a dobrodince kostela
(P. František Dobeš)
10.00 hHoliceNa poděkování za 10 let manželství
(P. Pavel Strejček) 
10.00 hkatedrálaZa živou a + rodinu Harčičkovu a Hradilovu 
(P. Ladislav Švirák)
 • Děkuji paní Petře Otýpkové a všem dobrovolníkům (malým i velkým) za přípravu a průběh páteční Noci kostelů!!!

 • Hnutí Duchovní obnovy národa k 400. výročí a svátku sv. Pavlíny, patronky města Olomouce zve na Duchovní setkání u mariánského sloupu. Uskuteční se mimořádně 6. června 2023 v 16.30 h -17.00 h na Dolním náměstí v Olomouci. 

 • Slavnost Božího Těla bude tento čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17.00 h a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte. V katedrále bude mše svatá pouze ráno v 7.00 h.

 • JÁHENSKÉ SVĚCENÍ – bude v katedrále v sobotu 17. června v 9.30 h

 • FARNÍ DEN DÓMSKÉ FARNOSTI – bude v neděli 25. června od 15.00 h (parkán)

 • VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY – vychází na pátek 30. června (v 18.00 h mše svatá)

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Biblická hodina se koná ve středu 7. června po mši svaté na faře

 • Děkuji všem dobrovolníkům na přípravu a průběh páteční Noci kostelů!!!

 • Slavnost Božího Těla bude tento čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17.00 h a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.

 • Příští neděli slavíme Výročí posvěcení kostela

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18.00 h a v neděli v 10.00 h

 • Děkuji všem dobrovolníkům na přípravu a průběh páteční Noci kostelů!!!

 • Slavnost Božího Těla bude tento čtvrtek 8. června. Mše svatá pro všechny olomoucké farnosti bude u sv. Mořice v 17.00 h a pak Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější Trojice a do kostela sv. Michala (zakončení). Udělejte si čas a přijďte.

Zdroj: www.katedralaolomouc.cz