POŘAD BOHOSLUŽEB
katedrála, Hodolany, Holice
od 1.10. do 9.10.2022 - 40. týden


SOBOTA 1.10.2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
18.00 h katedrála Za živé a + členy živého růžence 
(P. František Dobeš)
NEDĚLE 2.10.2022 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.00 h katedrála Na poděkování za 75 let Mons. Bohumíra Vitáska s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
(P. Jiří Koníček)
08.30 h Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela 
(P. Ladislav Švirák)
10.00 h Holice mše svatá 
(P. Ladislav Švirák)
10.00 h katedrála Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu 
(P. František Dobeš)
18.00 h sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a sestry 
PONDĚLÍ 3.10.2022 PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07.00 h sv. Anna Za + rodiče Povalačovy a Rusovy a Boží požehnání pro živé rodiny 
(P. František Dobeš)
11.30 h Charita mše svatá 
(P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 4.10.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
07.00 h sv. Anna Za + manžela Pavla, švagra Mariana a Milana, rodiče z obou stran a duše v očistci 
(P. Jiří Koníček)
STŘEDA 5.10.2022 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
07.00 h sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého 
(P. Jiří Koníček)
18.00 h Hodolany mše svatá 
(P. František Dobeš)
18.00 h Holice mše svatá 
(P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 6.10.2022 ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07.00 h sv. Anna Za živou a + rodinu Kolaříkovu a duše v očistci 
(P. František Dobeš)
16.00 h katedrála Pontifikální biskup Antonín Basler - pouť Policie České Republiky 
Za uzdravení manželky Libuše 
(P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 7.10.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
07.00 h sv. Anna Na úmysl dárce 
(P. František Dobeš)
17.15 h Hodolany Adorace a svátost smíření 
(P. František Dobeš)
18.00 h Hodolany mše svatá 
(P. František Dobeš)
18.00 h katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence 
(P. Jiří Koníček)
SOBOTA 8.10.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08.00 h sv. Anna Za živou a + rodinu Šimčíkovu 
(P. Jiří Koníček)
15.00 h Holice ADORAČNÍ DEN - adorace NSO v 16.30 h zakončení a sv. požehnání
(P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 9.10.2022 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.00 h katedrála Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Jiřího, Josefa a celou rodinu 
(P. Jiří Koníček)
08.30 h Hodolany Za živou a + rodinu Havelkovu a Pelíškovu
(P. František Dobeš)
10.00 h Holice mše svatá 
(P. František Dobeš)
10.00 h katedrála Pontifikální arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner - investitura řádu Božího hrobu
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 
(P. Ladislav Švirák)