IMG_20220415_102113

Křížová cesta na Kartouzku

Prožíváme Velikonoce a po menší pauze se dnes, na Velký pátek, vypravujeme do přírody, abychom zde společně prorozjímali těžký konec života Pána Ježíše. Jsme kousek od našich domovů, v Dolanech u Olomouce, přesto je to pro mnohé z nás místo neznámé. Hezké společné procházce chybí snad jen opékání špekáčků, které si letos díky velkopátečnímu půstu odpíráme.

IMG_20210919_093033 - kopie

Podzim

Nový školní rok je zahájen. Během září jsme stihli využít pěkného počasí a sejít se na Pohořanech ke společnému popovídání, občerstvení a pouštění draků. Díky teplu a lehkému vánku se drakům do létání moc nechtělo, avšak setkání bylo navzdory těmto okolnostem příjemné. Úvodní obrázek dokumentuje výzdobu neděle, při které jsme děkovali za úrodu.

IMG_20210801_202943

Cholina 2021

První týden v srpnu pátým rokem vyrážíme na pobyt s dětmi z farnosti. Fara v Cholině, poblíž Litovle, nám tentokrát vytváří potřebné zázemí. Je chladněji, počasí nestálé, Přesto prožijeme hezký týden. Děti vypadají spokojeně, dospělí v rámci možností také. Poznáváme apoštoly, vytváříme „dějiny“ – pomůcku ke katechezi, hrajeme hry, zpíváme, odpočíváme, hrajeme Desítku. Je to požehnaný čas. Detailněji v Hodolanském hromu, nebo ve videoprezentaci, která je zde zařazena na konec za rozhovory s kněžími a farníky o apoštolech.

IMG_20201202_160203

Adventní věnce 2020

Vstupujeme do doby adventní, tentokrát jinak, než jsme zvyklí. Nicméně, hledají se alternativy akcí, které patří do života farností a pletení adventních věnců je jednou z nich. Místo společného tvoření se letos výroba uskutečnila v rodinách. Všem, kteří k výrobě věnců jakkoli přispěli děkujeme. Na první neděli adventní byly věnce požehnány a dnes už zdobí domovy minimálně 27 rodin. Charitě děkujeme za skvěle připravený materiál a našim rodinám za ochotu a nadšení se na výrobě podílet.