Se stavbou kostela se započalo v létě roku 1894. Stavbu prováděl a sám financoval pan František Pospíšil. Stavba byla dokončena až v roce 1904 bez vnitřního vybavení.

Kostel byl dobudován a vybaven až v roce 1907 a první mše sv. byla sloužena 4. května 1907. Stavba je provedena v renezančním slohu s basilikovým vchodem. Rozměry jsou 37×20 m, výška 20 m a věž je vysoká 31 m. Kostel je zasvěcen Panně Marii Pomocnici křesťanů.

V roce 1907 nastoupil jako katecheta P. Jan Hradečný do Hodolan, a pod jeho vedením vznikla (7.4.1907) a pracovala Kostelní jednota. Postupně bylo doplněno vnitřní vybavení a výzdoba kostela. Mramorový oltář darovala Občanská záložna v Holici. V něm jsou také zazděny ostatky svatého Klimenta a také Fidela a Justiny, mučedníků. Jako farní kostel byl ustanoven dekretem arcibiskupa Prečana 18. června 1932.

V kostele byly původně tři zvony ve věži a jeden menší 20kg zvon „sanktus“ ve věžičce nad oltářním prostorem. Dva zvony byly odebrány během války (416 kg a 100 kg). Ve věži zůstal sv. Florián, váží 202 kg.

V bočních kapličkách je oltář sv. Anny a vpravo oltář Božského Srdce. V roce 1929 byl kostel vymalován. Malba je uměleckým dílem pražského architekta Jaroslava Majora.

Postupně byl kostel doplněn o sochy. Po boku hlavního oltáře jsou sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje. Nad hlavním oltářem je velký obraz mistra Šenara, zasvěcení Panně Marii Pomocnici křesťanů a socha Krista krále. Po bocích presbytáře jsou pak dvě sošky (polychrom) čtyř evangelistů. Na bočních stěnách kostela je od řezbáře Korzitského čtrnáct obrazů Křížové cesty. Na zdi před presbytářem je socha sv. Václava a vpravo pak socha sv. Jana Sarkandra. Dále pak vlevo socha sv. Alžběty a vpravo socha sv. Antonína Paduánského.

V boční kapli sv. Anny je socha sv. Anny a dívky Marie. Na oltáři je vosková soška Pražského Jezulátka. V pravé kapli je socha Krista Krále a Panny Marie Lurdské. Na bočních zdech kostela jsou pak sochy sv. Anežky Římské a sv. Terezie, na pravé stěně pak sochy sv. Josefa a socha sv. Aloise.

Varhany byly pořízeny v roce 1912, několikrát opravovány a v roce 2016 skončí rekonstrukce a rozšíření.

V roce 1912 koupila Kostelní jednota vhodný pozemek pro stavbu farní budovy. Na tomto pozemku, péčí Jeho Excelence ThDr. Leopolda Prečana, byla v letech 1929-30 postavena farní budova (nákladem 430.000 Kč). Postupně byl stav kostela, jeho okolí a fary zlepšován a průběžnými opravami udržován.

Farnost Hodolany je tvořena částí Staré a Nové Hodolany, ulicí U Bystřičky, městskou částí Bělidla a jako samostatná farnost byla ustanovena v roce 1940.

V roce 1930 byl postaven Lidový dům (dnešní Nové divadlo ), kde se soustředila spolková činnost Hodolan v předválečné době.

Zpracováno podle farní kroniky.