Historie a rekonstrukce hodolanských varhan

Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu a vyššímu světu.

Konstituce o posvátné liturgii, čl. 120

Varhany hodolanského farního kostela byly postaveny v r. 1913 za 4000 korun jako op. 243 kutnohorským závodem Jana Tučka (+1913). Aby se ušetřilo za měchošlapa, byl k nástroji ihned připojen elektrický ventilátor za 570 korun. Během I. světové války došlo k rekvíraci 29 kvalitních cínoolověných prospektových píšťal a bylo za ně vojenskou správou vyplaceno 899 korun. Němý varhanní prospekt byl nově osazen až v r. 1928 a zároveň musela být provedena velká rekonstrukce celého nástroje za 7700 korun, „protože mnohé píšťaly vůbec nezněly, jiné pak se ozývaly ustavičně mezi hrou.“

Rozhovor s Janem Gottwaldem (audio)

Poslechněte si v nesetříhané verzi rozhovor, který s Janem Gottwaldem natočili mladí redaktoři právě vycházejícího časopisu Hodolanský Hrom.

Hodolanský rodák a farník Jan Gottwald, který má na starosti mimo jiné opravu varhan v našem kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů se hudbě díky domácímu uměleckému prostředí věnuje od dětství. Studoval na hudebně-estetické sekci Slovanského gymnázia a klavír s varhanami na ZUŠ Žerotín u Vladimíra Sobotky, předního českého varhaníka, který se zabývá tzv. dobovou interpretací. Na konzervatoři v Brně a Ostravě studoval varhany, klavír, cemballo, dirigování, řízení sboru a zpěv, dále pokračoval na MU v Brně a UP v Olomouci ve studiu hudební vědy-muzikologie. Účastnil se řady mistrovských varhanních kurzů. Od roku 1995 aktivně působí v Olomouci jako koncertní a chrámový varhaník, sbormistr a dirigent, hudební skladatel, aranžer, organizátor a doprovazeč.