O přípravu a vznik samostatné farnosti v Hodolanech se zasloužil farář farnosti Holice, pod kterou Hodolany patřily, P. Karel Schubert (od roku 1885 až 1918).

V té době duchovní službu v Hodolanské farnosti konal P. J. Hradečný, kaplan Holické farnosti. Narodil se 12. května 1874 a od roku 1907 do roku 1926 zde byl katechetou. Zemřel 12. října 1946. Dění ve farnosti zachytil ve farní kronice.

Prvním pověřeným duchovním správcem byl P. Rudolf Stýblo (od 11. září 1920 do 16. června 1921), z Hodolan byl přeložen do Ježova u Kyjova.

Druhým duchovní správcem byl P. František Petřík – narozen 1882, zemřel 1930, do Hodolan byl přeložen od sv. Mořice 16. června 1921. Zde působil až do 3. září 1928. Zemřel 28. října 1930.

Třetím duchovním správcem byl ThDr. Josef Hlouch, narozen 26. března 1902, zde působil od 2. září 1928 do 2. září 1934. Poté se stal profesorem na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Od června 1947 byl jmenován českobudějovickým biskupem.

Jako katecheta vyučoval v Hodolanech P. Karel Vlk. Narozen 18. března 1880, působil zde od 1. září 1927. Byl činný v katolických spolcích. Odešel do důchodu 1. ledna 1937.

Jako katecheta působil v Hodolanech P. Antonín Unzeitig od 1. září 1932. Narozen byl 3. června 1907 a působil zde až do 5. července 1949, kdy byl přeložen do Holice.

Čtvrtým duchovním správcem byl P. Stanislav Schneeweis – narozen 5. května 1905, vysvěcen 5. července 1929 a v Hodolanech působil od 2. září 1934 až do 2. srpna 1950, kdy byl zatčen a 30. dubna 1952 odsouzen k 11 letům vězení. Zemřel 30. prosince 1962.

Farnost pak vedl P. Antonín Škabraha, který nastoupil do farnosti 31. července 1948 jako katecheta a v říjnu 1953 byl také zatčen. Katechetou v Hodolanech byl od 4. srpna 1938 P. Karel Šimčák a působil zde až do 21. ledna 1947. (Po roce 1949 postaven mimo službu.)

Po zatčení obou kněží farnost obsluhoval provizorně asistent P. Květoslav Mlčoch a P. František Šurala, který byl přeložen do Tršic.

Od 1. prosince 1953 byl zde jako pátý správce ustanoven P. Karel Šimera, fararář z Dobromilovic na Hané. Narozen 23. dubna 1912 a vysvěcen 5. července 1937, působil ve farnosti až do 14. sprna 1972 kdy odešel do důchodu. Vedl farnost ve velmi složité době a velmi úspěšně. Zemřel 3. dubna 1976.

Šestý správce P. Josef Beneš, ustanoven 31. srpna 1972, byl do Hodolan přeložen z Lipníka. Obětavě sloužil ve farnosti, později po zhoršení zdravotního stavu dosloužil na vozíku. Ve službě mu pomáhali P. Josef Šich a P. Stanislav Čevela.

P. Stanislav Čevela byl pověřen od 1. září 1988 správou farnosti.

P. Gustav Riedl byl do Hodolanské farnosti přeložen od 1. března 1990 ze sv. Kopečka u Olomouce. Narozen 16. července 1922 a vysvěcen 5. července 1949. Kromě Hodolan také administroval farnost Chválkovice. K 30. červnu 2006 odešel do důchodu. V červnu 2006 byl také jmenován emeritním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.

P. Bohumír Vitásek – dómský farář, ustanoven od 1. července 2006 správcem – excurendo.

Se službou pomáhali další kněží P. Josef Šich od roku 1973, P. Josef Polášek a P. Chalupa. 

P. ThLic. Jan Koblížek, Th.D. (narozen 1977, vysvěcen 18. června 2003) byl ustanoven správcem Hodolanské farnosti od 1. července 2010.