Jan Gottwald - Hodolanské varhany

Hodolanské varhany na rádiu Proglas

Poslechněte si rozhovor o cyklu benefičních koncertů na podporu rekonstrukce hodolanských varhan, které během podzimu proběhly v našem farním kostele Panny Marie Pomocnice Křesťanů v Olomouci-Hodolanech. Rozhovor s varhaníkem, hudebním pedagogem, sbormistrem a arcidiecézním organologem Janem Gottwaldem probíhal přímo na kůru hodolanského kostela a byl vysílán v září 2023 na vlnách radia Proglas.

IMG_20240106_105559

Tříkrálové koledování 2024

Nastal čas vyrazit. Po roce, po několikáté. Máme mezi sebou letité zkušené krále, jsou zde však i noví koledníčci, kteří posilují naše řady poprvé. Osm družin obchází domy v Hodolanech a na Bělidlech, jedna kasička zůstává umístěná v našem kostele pro ty, ke kterým jsme se nedozvonili, nebo ani nedošli. Je to mimořádný čas v němž můžeme druhým přinést pokoj, radost a požehnání. Velké díky vám, dospělým za neuvěřitelné nasazení. Z dětí a náctiletých pak jmenovitě Elišce, Aničce, Soně, Fildovi, Vildovi, Josefínce, Honzíkovi, Jindrovi, Růžence, Pavlovi, Viktorovi a Víťovi, Vášovi, Maťovi, Ondrovi a Šimonovi. Velmi děkujeme vám, kteří nás rok co rok přijímáte a též velmi štědře obdarováváte. Dá-li Pán Bůh, budeme se těšit na další rok!

IMG_20231020_162746

Misijní víkend 2023

Než vstoupíme do doby adventu, zde je malé ohlédnutí za třetím víkendem v říjnu, který jsme věnovali aktivitám ve prospěch Papežských misijních děl. V pátek odpoledne jsme si v rámci dětské katecheze připomněli účel našeho celovíkendového snažení. Sobotní odpoledne bylo věnováno přípravě na Misijní jarmark. Pomáhali malí i velcí. Náš finální sortiment tvořily pytlíky s bylinkami, sladké bombonky  pro děti, sirky, rýmovníkové sirupy, marmelády, dřevěné křížky a balíčky s čokoládovými pralinkami. Misijní hemžení bylo plodné a tak jsme na jarmark následujícího dne byli připraveni. V sobotu večer jsme lidi celého světa vložili do modlitby růžence v přítmí našeho kostela. Oslava Misijní neděle získává mezi farníky pěknou tradici. Letos byla navíc umocněná uspořádáním farní kavárny, která se za poslední rok také těší oblibě místních. Děkujeme!