Synoda 2021-2023

10 okruhů k diskuzi v pracovních skupinkách synodálního procesu

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější?

Při hledání odpovědi na tuto základní otázku jsou nám nabídnuta následující konkrétnější témata k uvažování, sdílení a rozlišování v pracovních skupinách. Vaše vzájemné promlouvání a naslouchání ve skupince se nemusí omezovat pouze na tyto otázky. Ze zvolených témat si vyberte pouze jedno téma, na které bude zaměřena práce ve skupinkách.

pfpray

Za církev synodální

17. října jsme v naší arcidiecézi a v celé republice zahájili Synodální proces. Bůh nás skrze iniciativu papeže Františka volá k zamyšlení, zda v církvi kráčíme spolu, zda jsme schopni naslouchat druhým, mluvit spolu, tvořit živá a plodná společenství. Koordinátorkou za naši farnost se stala Veronika Hanáková. Obracet se na ni je možné osobně, nebo přes email: hanakovaverunka@seznam.cz

Vznikají 5-8 členné skupinky, které se od listopadu do ledna 2022 sejdou celkem 3x. V průběhu prvního setkání vedeného Duchem Svatým si skupinka vybere téma, které budou její členové během dalších dvou setkání rozvíjet. Na konci vznikne jednoduchý záznam, sdělující v bodech, co bylo předmětem diskuze každé skupinky. Vše bude zpracováno do souhrnu, ze kterého vzniknou dokumenty k Biskupské synodě v říjnu 2023. Vydejte se s námi na tuto společnou cestu 🙂

IMG_20210919_093033 - kopie

Podzim

Nový školní rok je zahájen. Během září jsme stihli využít pěkného počasí a sejít se na Pohořanech ke společnému popovídání, občerstvení a pouštění draků. Díky teplu a lehkému vánku se drakům do létání moc nechtělo, avšak setkání bylo navzdory těmto okolnostem příjemné. Úvodní obrázek dokumentuje výzdobu neděle, při které jsme děkovali za úrodu.

IMG_20210801_202943

Cholina 2021

První týden v srpnu pátým rokem vyrážíme na pobyt s dětmi z farnosti. Fara v Cholině, poblíž Litovle, nám tentokrát vytváří potřebné zázemí. Je chladněji, počasí nestálé, Přesto prožijeme hezký týden. Děti vypadají spokojeně, dospělí v rámci možností také. Poznáváme apoštoly, vytváříme „dějiny“ – pomůcku ke katechezi, hrajeme hry, zpíváme, odpočíváme, hrajeme Desítku. Je to požehnaný čas. Detailněji v Hodolanském hromu, nebo ve videoprezentaci, která je zde zařazena na konec za rozhovory s kněžími a farníky o apoštolech.