“ Vesel se Jeruzaléme!“ … říká vstupní antifona 4. neděle postní, neděle růžové a radostné. Zjistíme, které listy svatého apoštola Pavla jsou součástí postní liturgie.  Jak zní další tři z desatera Božích přikázání a co nám říkají? Slyšeli jste někdy o téměř tísícileté tradici Svatého stolce spojené s nedělí Laetare?

 

Comments are closed.