Adorační den ve farnosti / 15. 1. 2015

Ve čtvrtek 15. 1. 2015 máme adorační den ve farnosti, kdy se budeme modlit za naši diecézi, rodiny a kněžská i řeholní povolání. Mše sv. bude sloužena tak, jak bývá t.j. v 7:00 hodin a po ní bude následovat výstav nejsvětější svátosti a tichá adorace až do 11:00 hodin. Prosím, ať jsou v kostele vždy minimálně dva lidé.

Děkuji. P. ThLic. Jan Koblížek, Th.D., farář

Rekonstrukce hodolanských varhan

Resumé projektu generální opravy a rozšíření varhan

Stav k 18. 12. 2014

Celková částka za opravu: 1.500.000,- Kč

  • Dílo provádí: Jaroslav Stavinoha – varhany s.r.o., 756 27 Valašská Bystřice 686
  • Termín provádění díla: 6. 4. 2010 – 31. 12. 2015
  • Celkem vyplaceno na dílo: 1.295.000,- Kč (86 %)
  • Zbývá zaplatit: 205.000,- Kč (14 %), zbývá vybrat: 192.688,- Kč (13 %)
  • Farní den 2014

    Po roce jsme se opět 14. června 2014 potkali na sokolském hřišti na Bělidlech v Olomouci a strávili společně příjemné odpoledne v rámci našeho farního dne. Foto: Mirka Hanáková