pfpray

Za církev synodální

17. října jsme v naší arcidiecézi a v celé republice zahájili Synodální proces. Bůh nás skrze iniciativu papeže Františka volá k zamyšlení, zda v církvi kráčíme spolu, zda jsme schopni naslouchat druhým, mluvit spolu, tvořit živá a plodná společenství. Koordinátorkou za naši farnost se stala Veronika Hanáková. Obracet se na ni je možné osobně, nebo přes email: hanakovaverunka@seznam.cz

Vznikají 5-8 členné skupinky, které se od listopadu do ledna 2022 sejdou celkem 3x. V průběhu prvního setkání vedeného Duchem Svatým si skupinka vybere téma, které budou její členové během dalších dvou setkání rozvíjet. Na konci vznikne jednoduchý záznam, sdělující v bodech, co bylo předmětem diskuze každé skupinky. Vše bude zpracováno do souhrnu, ze kterého vzniknou dokumenty k Biskupské synodě v říjnu 2023. Vydejte se s námi na tuto společnou cestu 🙂

IMG_20210919_093033 - kopie

Podzim

Nový školní rok je zahájen. Během září jsme stihli využít pěkného počasí a sejít se na Pohořanech ke společnému popovídání, občerstvení a pouštění draků. Díky teplu a lehkému vánku se drakům do létání moc nechtělo, avšak setkání bylo navzdory těmto okolnostem příjemné. Úvodní obrázek dokumentuje výzdobu neděle, při které jsme děkovali za úrodu.

IMG_20210801_202943

Cholina 2021

První týden v srpnu pátým rokem vyrážíme na pobyt s dětmi z farnosti. Fara v Cholině, poblíž Litovle, nám tentokrát vytváří potřebné zázemí. Je chladněji, počasí nestálé, Přesto prožijeme hezký týden. Děti vypadají spokojeně, dospělí v rámci možností také. Poznáváme apoštoly, vytváříme „dějiny“ – pomůcku ke katechezi, hrajeme hry, zpíváme, odpočíváme, hrajeme Desítku. Je to požehnaný čas. Detailněji v Hodolanském hromu, nebo ve videoprezentaci, která je zde zařazena na konec za rozhovory s kněžími a farníky o apoštolech.

IMG_20210616_200811

Opékání

Další školní rok je za námi. Navzdory nepříznivé kovidové situaci se pár setkání nakonec podařilo. Zjistili jsme, že jsme spolu rádi a že živé prožívání společenství je mnohem lepší, než to přes obrazovky. Díky však Bohu za vše. Jsou mezi námi 4 prvokomunikanti a před námi nové výzvy.

2

Noc kostelů 2021

Jsme rádi, že jsme mohli druhým rokem otevřít dveře našeho kostela pro ty, kteří se k nám přišli jen tak podívat, prožít mši svatou, poslechnout si varhany, nebo se ztišit  při večerním rozjímání. Máme se tak  možnost nejen přiblížit návštěvníkům, kterých přišlo 115, ale zakusit, že naše farní společenství je živé. Díky za to.