received_4948713085151118

My tři králové opět jdeme k vám!

Rok po alternativní koledě do stacionárních kasiček se opět scházíme v teplých chodbách našich domovů, navlékáme pláštíky, nasazujeme korunky, někde černíme odvážné, rozdělujeme koledovací výbavu a vyrážíme dům od domu jako už tolikrát. Zvoníme a zpíváme, čekáme, vyhlížejíc příslibné pohyby záclonek za okny. Má to své kouzlo a opakující se tendenci, lidé příjemní, někde dojatí, jinde ticho za dveřmi. Počasí je neúprosně mrazivé, proto po zahřívací zastávce už jen pár ulic a v rámci zachování dobrého zdraví utíkáme do tepla. Díky nám všem drazí přátelé a dětem Elišce, Aničce, Verče, Evičce, Soničce, Fildovi, Markétce s kamarádkami, Denisce, Elence a Pavlíkovi, Peťovi a Marťovi, Maťovi, Ondrovi, Vášovi a Šimonovi. Jsme vděčni, že jsme mohli potěšit koledou a přispět k dobré věci. Díky vám za přijetí, přispění a laskavé občerstvení!

IMG_20211205_092652

Advent a doba vánoční

Zpětný letmý pohled na události doby adventní, vrcholící Vánocemi. Každoroční akce pletení adventních věnců s benefičním přesahem. I letos jsme se zapojili a ve farnosti nabídli k prodeji 28 věnců. Moc děkujeme těm, kteří přišli pomoci, zárověň prosíme o pomoc do budoucna. O věnce je zájem, avšak jejich výroba je v malém počtu lidí poměrně náročná. Vánoční doba je opět poznamenána nárůstem kovidu, přesto díky Bohu za vše, co se nám společným dílem ve farnosti daří.

Synoda 2021-2023

10 okruhů k diskuzi v pracovních skupinkách synodálního procesu

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější?

Při hledání odpovědi na tuto základní otázku jsou nám nabídnuta následující konkrétnější témata k uvažování, sdílení a rozlišování v pracovních skupinách. Vaše vzájemné promlouvání a naslouchání ve skupince se nemusí omezovat pouze na tyto otázky. Ze zvolených témat si vyberte pouze jedno téma, na které bude zaměřena práce ve skupinkách.

pfpray

Za církev synodální

17. října jsme v naší arcidiecézi a v celé republice zahájili Synodální proces. Bůh nás skrze iniciativu papeže Františka volá k zamyšlení, zda v církvi kráčíme spolu, zda jsme schopni naslouchat druhým, mluvit spolu, tvořit živá a plodná společenství. Koordinátorkou za naši farnost se stala Veronika Hanáková. Obracet se na ni je možné osobně, nebo přes email: hanakovaverunka@seznam.cz

Vznikají 5-8 členné skupinky, které se od listopadu do ledna 2022 sejdou celkem 3x. V průběhu prvního setkání vedeného Duchem Svatým si skupinka vybere téma, které budou její členové během dalších dvou setkání rozvíjet. Na konci vznikne jednoduchý záznam, sdělující v bodech, co bylo předmětem diskuze každé skupinky. Vše bude zpracováno do souhrnu, ze kterého vzniknou dokumenty k Biskupské synodě v říjnu 2023. Vydejte se s námi na tuto společnou cestu 🙂