Neděle 24. litopadu 2013 17:00 – VIII. benefiční koncert duchovní hudby

Římskokatolická farnost v Olomouci – Hodolanech ve spolupráci s KPS Dvořák Olomouc a za podpory Magistrátu města Olomouce a společnosti ANAG pořádá v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Olomouci – Hodolanech benefiční koncert duchovní hudby ke 100. výročí povýšení Hodolan na město (1913 – 2013).

Program:

Te Deum (1825)
Kantáta pro sóla, sbor a orchestr
Antonín Rejcha (1770 – 1836)

Dobrovoloné vstupné bude použito na rekonstrukci varhan v našem hodolanském kostele.

Comments are closed.