Květná neděle v hodolanské farnosti

Bohoslužby ve farnosti ve svatém týdnu

Květnou nedělí začíná Svatý týden a Velikonoce jsou pro nás křesťany těmi nejvýznamnějšími svátky liturgického roku. Měly by být spojeny s rozjímáním a vůbec duchovním rozměrem. Rádi vás při slavení velikonoční liturgie uvítáme v naší farnosti.

Jan Gottwald - Křesťanský magazín ČT

Ceciliánské varhany v Hodolanech – Křesťanský magazín ČT

Repotáž o rekonstrukci varhan v našem farním kostele, ktera byla vysílána v rámci Křeťanského magazínu České televize 18. února 2024. Část týkající se hodolanských varhan a jejich rekonstrukce začíná zhruba ve 12. minutě pořadu a mluví o nich náš spolufarník, arcidiecézní organolog Jan Gottwald.

Jan Gottwald - Hodolanské varhany

Hodolanské varhany na rádiu Proglas

Poslechněte si rozhovor o cyklu benefičních koncertů na podporu rekonstrukce hodolanských varhan, které během podzimu proběhly v našem farním kostele Panny Marie Pomocnice Křesťanů v Olomouci-Hodolanech. Rozhovor s varhaníkem, hudebním pedagogem, sbormistrem a arcidiecézním organologem Janem Gottwaldem probíhal přímo na kůru hodolanského kostela a byl vysílán v září 2023 na vlnách radia Proglas.

Dušičková pobožnost 2023

Dušičková pobožnost 2023

Již tradičně, jako každý rok, jsme se odpoledne v neděli 5. listopadu sešli na hodolanském hřbitově k „dušičkové“ pobožnosti u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zesnulé. Veliké díky otci Janu Čukášovi i všem farníkům, kteří dorazili přes poněkud chladné počasí. Odměnou byla i krásná duha na závěr pobožnosti.

Požehnání varhan

Cyklus benefičních varhaních koncertů

Jan Gottwald ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Olomouci-Hodolanech, Náboženskou obcí Církve československé hustiské v Olomouci-Hodolanech, ZUŠ Žerotín v Olomouci a Komisí místní části 24 – Staré Hodolany a Bělidla pořádá cyklus benefičních varhaních koncertů.