Rekonstrukce hodolanských varhan

Stav k 18. 12. 2014

Celková částka za opravu: 1.500.000,- Kč

  • Dílo provádí: Jaroslav Stavinoha – varhany s.r.o., 756 27 Valašská Bystřice 686
  • Termín provádění díla: 6. 4. 2010 – 31. 12. 2015
  • Celkem vyplaceno na dílo: 1.295.000,- Kč (86 %)
  • Zbývá zaplatit: 205.000,- Kč (14 %), zbývá vybrat: 192.688,- Kč (13 %)

Další náklady spojené s generální opravou (nejsou součástí díla):

  • výpůjčka barokního positivu z katedrály: 5.000,- Kč
  • výmalba a komplexní konzervace kůru: 15.000,- Kč

Resumé získaných částek

  • Pravidelné měsíční farní sbírky: 479.832,- Kč (32 %)
  • Dary od fyzických a právnických osob: 454.880,- Kč (30 %)
  • Magistrát města Olomouce: 295.000,- Kč (20 %)
  • Benefiční koncerty: 77.600,- Kč (5 %)

Celkem získáno: 1.307.312,- Kč (87 %)
Všem dárcům patří upřímný dík!

Číslo účtu: 19-1804079329/0800, Česká spořitelna

V případě zasílání příspěvku na účet, prosím, uvádějte:
Dar na varhany, jméno a případně název organizace

 

Comments are closed.