Postní almužna 2016

Milí farníci, příští týden na Květnou neděli 20. 3. se budou v rámci Postní almužny shromažďovat postničky v kostele na domluveném místě. Naše farnost společně s Charitou Olomouc pak peníze použije na pomoc potřebným s přihlédnutím k Vašim návrhům. Bližší informace najdete též na webových stránkách Charity Olomouc. Děkujeme, že pomáháte spolu s námi.

WWW stránky Charity Olomouc
WWW stránky Postní almužny 2016

Comments are closed.