P. Gustav Riedl v klášteře Kongregace milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži

Dne 30. června 2016 v ranních hodinách zemřel ve věku 93 let P. Gustav Riedl, emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.

Otec Gustav Riedl se narodil 16. července 1922 v Šumvaldu. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1949 v Olomouci. Působil jako kaplan v Kopřivnici, dále v Trnávce a Větřkovicích, dva roky strávil u PTP. Potom působil ve farnostech Místek, Potštát, 18 let na Svatém Kopečku u Olomouce, aktivní službu završil v naší farnosti Olomouc-Hodolany, kam byl v březnu roku 1990 ze svatokopecké farnosti přeložen a odkud spravoval i farnost Olomouc-Chválkovice. V roce 2006 odešel do důchodu. V témž roce byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci. Poslední léta strávil v klášteře Kongregace milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži.

Pohřeb bude v pátek 8. července 2016 v 15 hodin v bazilice Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce a v sobotu 9. července 2016 v 10 hodin ve farním kostele svatého Mikuláše v Šumvaldu. Po mši svaté a posledním rozloučení bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově ke slavnému vzkříšení.

Comments are closed.