Milí prvokomunikanti,

budeme šetřit telefony Vašich rodičů, proto si můžete dnes vyzkoušet pustit videokatechezi zde na našem farním webu. Jak už jsme si v poslední době zvykli, každá katecheze má čtyři části, takže čtyři videjka. 33. neděle v mezidobí, oltář, Zacheus se setkává s Pánem Ježíšem a nakonec písnička. Hezké chvilky a dobrý obraz 🙂

Comments are closed.