IMG_20201004_165028

Od poloviny září se potýkáme s druhou vlnou koronavirové pandemie. Na jejím začátku, než se začala zpřísňovat opatření, jsme se stihli vypravit na tradiční podzimní procházku na Pohořany. Kvůli tomu, že někteří byli už v té době zasaženi nemocí samotnou, či četnými karanténními opatřeními, nás nebylo mnoho. Mší svatých bylo ještě v září možno účastnit se v rouškách v počtu do 100 osob, v říjnu pak do 10 respektive 6 osob.  Od 22. října jsou zrušeny všechny bohoslužby v kostele včetně veškerých farních aktivit. Nicméně kostel bývá otevřený k soukromé návštěvě, adoraci, svátosti smíření, nebo možnosti přistoupit ke svatému přijímání. Po rozkliknutí červené lišty zjistíte vše potřebné.

Comments are closed.