Popeleční středa přináší krásné fialové čtyřicetidenní období, v němž má každý z nás možnost osobně jít naproti nekonečné  Boží Lásce. Povíme si dnes, jaké místo zaujímá ve mši svaté bohoslužba slova. Pán Ježíš ustanovil církev a my v Jeho jménu můžeme usilovat o její jednotu… zazpívejte si o tom se mnou 🙂

Comments are closed.