Se vstupem do 2. postního týdne otvíráme v rámci bohoslužby slova knihu Nového zákona, obsahující listy svatého apoštola Pavla. Papež František se svými kněžími pokračuje v poslání svěřeném svatému Petru. Kluci, pojmenujte všechny tři kněze a jméno, příjmení a rok narození nejen přiřaďte, ale i nalepte – to jsem ve videu zapomněla říct. Nad proměněním Pána Ježíše na hoře Tábor rozjímáme ve 4. tajemnství růžence světla a budeme o tom číst v evangeliu podle Marka.

 

Comments are closed.