IMG_20210801_202943

První týden v srpnu pátým rokem vyrážíme na pobyt s dětmi z farnosti. Fara v Cholině, poblíž Litovle, nám tentokrát vytváří potřebné zázemí. Je chladněji, počasí nestálé, Přesto prožijeme hezký týden. Děti vypadají spokojeně, dospělí v rámci možností také. Poznáváme apoštoly, vytváříme „dějiny“ – pomůcku ke katechezi, hrajeme hry, zpíváme, odpočíváme, hrajeme Desítku. Je to požehnaný čas. Detailněji v Hodolanském hromu, nebo ve videoprezentaci, která je zde zařazena na konec za rozhovory s kněžími a farníky o apoštolech.

Apoštol Petr – o. Petr 

Apoštol Ondřej – Helenka

Apoštol Tomáš – Tomáš

Apoštolové Šimon a Juda Tadeáš – o. František

Apoštolové Filip a Jakub menší – o. Bohumír

Apoštol Jan – o. Jan

Apoštol Matouš a Marie Magdaléna – Magda

Apoštol Jidáš – o. Ladislav

Apoštol Pavel – Pája s Aničkou

Apoštol Bartoloměj – o. Josef

Apoštol Jakub větší – o. Libor

Videoprezentace 🙂

 

Comments are closed.