IMG_20220716_112828

Na začátku července jsme navštívili rodné místo otce Gustava Riedla, kněze, který v naší farnosti 16 let působil. Společně se svatokopeckými farníky jsme prožili v místním kostele vzpomínkovou mši svatou, s následnou pobožností u hrobu otce Gustava, který by se letos dožil 100 let.  Příjemným bylo posezení v restauraci s rodinou, dobrým obědem, možností prohlédnout si fotky a popovídat si. Díky Bohu nejen za hezký den, ale především za život jeho věrného služebníka, našeho pana faráře Riedla. Díky Janu Gottwaldovi za organizaci celé pouti.

Comments are closed.