IMG_20230401_105920

Příroda se jen velmi pozvolna probouzí a my se probouzíme do rána, kdy počasí vůbec nenasvědčuje tomu, že by v tento den mohla proběhnout plánovaná jarní procházka. Po příchodu na nádraží jsou však počáteční chmury ty tam a pozitivní tváře všech odhodlaných výletníků nejeví známky obav. Po 15minutách jízdy vláčkem vystupujeme v Mariánském údolí a vydáváme se ke kostelu do Hluboček, odkud asi hodinovou procházkou do Posluchova doprovodíme Pána Ježíše na jeho křížové cestě. Děti se střídají při četbě zastavení, průzkumníci ochotně vybíhají v předstihu k dalšímu zastavení, aby dopředu hlásili, zda na něm chybí průvodní obrázek 🙂 V Posluchově je naše duchovní pouť vystřídána sladkou odměnou. Nejen že se tu při počtu 98 obyvatel nachází krásný kostel, hospoda a dětské hřiště, ale také tu u rybníčka mají útulnou cukrárnu s laskavou obsluhou. Jsme občerstvení, zahřátí a spokojení. Naše závěrečné kroky nás vedou přes větrné polní cesty do Radíkova a zpátky domů.

Comments are closed.