Návštěva sv. Mikuláše

Na 2. neděli adventní, tedy 9. prosince 2012, nás po mši svaté ve farnosti opět navštíví svatý Mikuláš.

Svatý Mikuláš měl dobré srdce a stal se biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii (na území dnešního Turecka). V době pronásledování, za vlády císaře Diokleciána, byl poslán do vyhnanství.

Vrátil se a roku 325 se zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě papeže. Zemřel ve vysokém věku s pověstí svatosti. Je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky.