Květná neděle 2014

Svatý týden tvoří vrchol církevního roku.

Také v naší farnosti jsme si na Květnou neděli společnou účastí na mši svatou připoměli den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel do Jeruzaléma a tím i začátek událostí, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin – Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.

Níže si můžete prohlédnout několik fotografií z Květné neděle, kdy si – mimo jiné – děti z farnosti připravily pro ostatní farníky v jejich osobitém provedení pašije.