Důležité upozornění

V době od 23. 1. 2014 do 31. 7. 2014 bude náš pan farář – otec Jan Koblížek – pobývat studijně ve francouzském Lyonu. Po tuto dobu jej bude v naší farnosti zastupovat otec Vojtěch Kološ (tel.: 731 646 962).

Po dobu nepřítomnosti otce Koblížka bude také zrušena sobotní ranní mše sv. v 7:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Farní den

V neděli 16. června 2013 od 14:30 proběhne farní den naší Hodolanské farnosti. Setkáme se na hřišti (areál tenisových kurtů) T.J. Sokol Olomouc – Bělidla (mapa uvnitř příspěvku – klikněte na nadpis „Farní den“). Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Návštěva sv. Mikuláše

Na 2. neděli adventní, tedy 9. prosince 2012, nás po mši svaté ve farnosti opět navštíví svatý Mikuláš.

Svatý Mikuláš měl dobré srdce a stal se biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii (na území dnešního Turecka). V době pronásledování, za vlády císaře Diokleciána, byl poslán do vyhnanství.

Vrátil se a roku 325 se zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě papeže. Zemřel ve vysokém věku s pověstí svatosti. Je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky.