IMG_20230401_105920

Křížová cesta s rodinami

Příroda se jen velmi pozvolna probouzí a my se probouzíme do rána, kdy počasí vůbec nenasvědčuje tomu, že by v tento den mohla proběhnout plánovaná jarní procházka. Po příchodu na nádraží jsou však počáteční chmury ty tam a pozitivní tváře všech odhodlaných výletníků nejeví známky obav. Po 15minutách jízdy vláčkem vystupujeme v Mariánském údolí a vydáváme se ke kostelu do Hluboček, odkud asi hodinovou procházkou do Posluchova doprovodíme Pána Ježíše na jeho křížové cestě. Děti se střídají při četbě zastavení, průzkumníci ochotně vybíhají v předstihu k dalšímu zastavení, aby dopředu hlásili, zda na něm chybí průvodní obrázek 🙂 V Posluchově je naše duchovní pouť vystřídána sladkou odměnou. Nejen že se tu při počtu 98 obyvatel nachází krásný kostel, hospoda a dětské hřiště, ale také tu u rybníčka mají útulnou cukrárnu s laskavou obsluhou. Jsme občerstvení, zahřátí a spokojení. Naše závěrečné kroky nás vedou přes větrné polní cesty do Radíkova a zpátky domů.

IMG_20230107_103847

My tři králové jdeme k vám!

Letošní koledování je zdárně za námi. Díky Bohu, že máme v naší farnosti pořád dostatek obětavých koledníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas ve prospěch dobré věci. Děkujeme vám, kteří jste stálicemi již po několik let, i vám, co jste měli letos korunku na hlavě poprvé. Hlavní koledovací den, sobota, byla letos mimořádně teplý, a díky jarnímu přívětivému počasí jsme zvládli zase naše území trošku rozšířit a zazvonit i tam, kde jsme roky předtím většinou už neměli sílu. Nu a kdo byli všichni ti dobří lidé, převlečeni za tři krále? Za dospělé: Jana, Anička, Jirka, Lenka, Hela, Verča, Šimon, Tomáš, Květa, Pavel a Mirka. Z dětských řad oceňujeme Pavla, Denču, Emu, Vášu, Ondru, Soničku, Fildu, Elišku, Berunku, Růženku, Vašíka, Honzíka, Jindříška, Matyho, Marťu a Peťu. Všem vám velmi děkujeme!

IMG_20221127_092238

Adventní věnce 2022

Před začátkem doby adventní jsme se tradičně zapojili do projektu Charity a pletli adventní věnce pro naše farníky. Pracovní setkání se uskutečnilo na faře v pátek odpoledne. Zpestřením byli letos i malí pomocníci. Poděkování patří všem, letos šla výroba s hojným počtem pomocníků jako po másle. Děkujeme, také vám, kteří jste si věnec koupili. Výtěžek z prodeje 27 věnců poputuje na sirotčinec v Mongolském Ulanbátaru.