Poslechněte si v nesetříhané verzi rozhovor, který s Janem Gottwaldem natočili mladí redaktoři právě vycházejícího časopisu Hodolanský Hrom.

Hodolanský rodák a farník Jan Gottwald, který má na starosti mimo jiné opravu varhan v našem kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů se hudbě díky domácímu uměleckému prostředí věnuje od dětství. Studoval na hudebně-estetické sekci Slovanského gymnázia a klavír s varhanami na ZUŠ Žerotín u Vladimíra Sobotky, předního českého varhaníka, který se zabývá tzv. dobovou interpretací. Na konzervatoři v Brně a Ostravě studoval varhany, klavír, cemballo, dirigování, řízení sboru a zpěv, dále pokračoval na MU v Brně a UP v Olomouci ve studiu hudební vědy-muzikologie. Účastnil se řady mistrovských varhanních kurzů. Od roku 1995 aktivně působí v Olomouci jako koncertní a chrámový varhaník, sbormistr a dirigent, hudební skladatel, aranžer, organizátor a doprovazeč.

Pravidelně spolupracuje s řadou uměleckých souborů věnujících se obnoveným premiérám české, moravské a rakouské figurální hudby 17. – 19. stol. a poučené interpretaci hudby vůbec (Musica Figuralis, Ensemble Damian, Ars Brunensis Chorus a další). Koncertně vystupuje doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, Itálie).

V současné době je pedagogicky činný jako středoškolský profesor na Slovanském gymnáziu v Olomouci, jako učitel na ZUŠ Žerotín a v Katedrálním vzdělávacím středisku při arcibiskupství a zároveň působí jako organolog Arcibiskupství olomouckého, kde je členem Subkomise pro liturgickou hudbu, a dokumentátor varhan při Národním památkovém ústavu.

zdroj: www.svatykopecek.cz

Comments are closed.