Informace pro farníky k aktuální situaci kolem epidemie koronaviru

Pondělí 16.3.2020

Milí farníci,

vzhledem k vývoji a nařízení vlády o omezení pohybu se ruší veškeré aktivity v kostele. Mše svaté na zadané úmysly budu sloužit soukromě.

Samozřejmě jsem k dispozici pro akutní případy.

Nepodléhejme panice, respektujme a dodržujme nařízení vlády a svěřujme sebe, své blízké i celou situaci do Božích rukou. Máme víc času, prožíváme postní dobu – můžeme se také intenzivněji věnovat modlitbě a Božím věcem.

Přikládám modlitbu otce arcibiskupa – Hospodine, dobrý Bože

otec Libor

 


 

Pátek 13.3.2020

Milí farníci,

situace se mění rychle a překotně, jak tedy bude vypadat na několik týdnů náš farní život? Nemohu mluvit moc dopředu, bude to záležet na dalších opatřeních vlády. Nyní jsme ve stavu, že sloužení mše svaté je do odvolání zrušeno.

V obvyklých dobách bohoslužeb budou otevřeny kostely k soukromé modlitbě s možností přijmout svaté přijímání, případně svátost smíření. Konkrétně se jedná o následující časy:

Neděle

  • Slavonín 8.00 – 9.00
  • Nové Sady 9.00 – 10.30
  • Hodolany 10.30 – 11.30
Pondělí

  • Nové Sady 16.45 – 17.40
Středa

  • Nové Sady 16.45 – 17.40
  • Hodolany 17.50 – 18.45
Čtvrtek

  • Slavonín 16.45 – 17.40
Pátek

  •  Hodolany 17.50 – 18.45

Situace se samozřejmě může změnit dalšími kroky vlády.

Na zadané úmysly budu sloužit mše svaté soukromě. Kdo byste se chtěli zúčastnit soukromé mše svaté v úzkém kroužku, kontaktujte mě na farní email a zkusíme se nějak domluvit.

Připomínám, že máme všichni dispenz od fyzické nedělní účasti v kostele na mši svaté. To nám však nemusí bránit, abychom prožili neděli jako den Páně – svátečně i duchovně.

Využijte k účasti na mši svaté rádio Proglas či televizi Noe. Nezapomínejme také na možnost duchovního svatého přijímání, kdy vzbuzuji touhu po přijetí Pána Ježíše, třeba když poslouchám mši svatou z rádia.

Jste zváni duchovně se spojit s ostatními křesťany v modlitbě růžence nebo Korunky k Božímu milosrdenství každý den od 20.00 hodin.

Modleme se za nemocné, za lékaře a ošetřující personál, za ukončení epidemie.

Nepropadejme panice a strachu.

Pro více informací k aktuální situaci si také můžete přečíst Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

otec Libor

Comments are closed.