Velikonoce 2020

Milí farníci,

máme tady Svatý týden, před námi je velikonoční třídenní, spojené s mimořádnou liturgií, volnem a specifickými zvyky. Valná většina klasických projevů oslav Velikonoc letos bere za své. Nemůžeme do kostela, na návštěvy, na koledu. Bude to náročné. Bude to jiné. Může to mít hlubokou krásu.

Bavil jsem se s někým, a on mi říká: „však Pán Ježíš neměl vůbec pěkné velikonoce…“ Ježíš si prošel opuštěností v Getsemanech i na kříži, utrpením křížové cesty, ale přesto nepodlehl pokušení otočit se zády k Otci. Když se beznaděj blíží vrcholu, on se prostě modlí žalmy: „Bože můj, proč jsi mě opustil?!?“

Musíme letos prožít Velikonoce jinak. Můžeme je intenzivněji prožít v rodině, což sebou nese mnohé limity a výzvy. Můžeme mnohé sledovat přes média – TV Noe, Rádio Proglas, You Tube, mnoho inspirací můžeme najít na různých webech, např. u katechetů: https://www.katechetiolomouc.cz/, u Biblického díla: http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/velikonocni-triduum-2020/. Určitě není potřeba dělat jenom „zbožné“ aktivity a modlit se, určitě je v pořádku taky uklízet, vařit, něco si zahrát, vyrazit na procházku. Ta plejáda aktivit je jen nabídka a inspirace.

Jak jsem již psal, liturgické obřady budu slavit bez účasti lidu na Zelený čtvrtek v 17.30, na Velký pátek v 17.30 a na Bílou sobotu ve 20.00. Vás chci pozvat k duchovnímu připojení a v průběhu Bílé soboty taky do kostelů, které budou otevřeny k soukromé modlitbě a adoraci kříže. Ve Slavoníně od 9.00 do 12.00, na Nových Sadech od 13.00 do 17.00 a v Hodolanech od 9.00 do 16.00. Děkuji všem ochotným farníkům, kteří se nahlásili k adorační službě a umožnili toto otevření kostelů! Na Boží hod budu slavit mši svatou také jen soukromě v 9.00 za vás, všechny živé i zemřelé farníky. V neděli budou kostely otevřeny jako každý jiný den – tedy jen vnější vrata po mříž, aby se dalo vstoupit dovnitř k osobní modlitbě.

Přeji vám všem pokojné a navzdory omezením i radostné prožití velikonočních svátků!

otec Libor

 


 

Pátek 3.4.2020

Milí farníci,

na Květnou neděli budu slavit mši svatou se žehnáním ratolestí soukromě. Nabízím tento den příležitost k návštěvě kostela ve Slavoníně od 8.00 do 9.00, na Nových Sadech od 9.30 do 10.30, v Hodolanech od 10.00 do 11.00.

Bude to možnost vzít si domů požehnané kočičky a příležitost k soukromé modlitbě před svatostánkem. Kočičky zůstanou v kostele až do soboty, kdy snad bude delší prostor k návštěvě kostela. Chtěl bych vás nicméně poprosit, abyste se v kostele neskupinkovali a respektovali diskrétní odstup a omezení pohybu.

Byl bych rád, aby na Bílou sobotu byly otevřené kostely celý den s možností uctění kříže. Zatím to vypadá nadějně v Hodolanech. Přesné časy vyhlásím do poloviny příštího týdne.

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek budu slavit obřady soukromě, bez účasti lidu vždy od 17.30, na Bílou sobotu od 20.00. Chtěl bych vás alespoň pozvat k duchovnímu společenství, ke spojení v modlitbě. Ať už při domácí liturgii nebo při sledování liturgie v televizi či v rádiu. Určitě to nebude takové, jako když se sejdeme společně v kostele, ale věřím, že duchovní užitek můžeme mít veliký i z takto mimořádně prožitých Velikonoc.

Přeji vám pevné zdraví i nervy
a hojnost Božích milostí do Svatého týdne.

otec Libor

 

Uložte si (a vytiskněte, máte-li možnost) následující dokumenty:

  • Domácí liturgie Velikonočního třídenní – Pomůcka pro slavení domácí liturgie v době mimořádného slavení Velikonoc 2020 – Uložit dokument
  • Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční – Uložit dokument

 


 

Čtvrtek 2.4.2020

Milí farníci,

Velikonoce se rychle blíží, ale na konec pandemie to tak rychle nevypadá. Čekají nás tedy Velikonoce, jaké jsme nikdo zatím nezažili. Chtěl bych zmínit, že všechny předpisy o slavení Velikonoc se týkají normálního stavu, ve kterém se nyní nenacházíme. Proto všichni musíme hledat a přemýšlet, jak se k nastalé situaci postavit. Otec arcibiskup již vydal směrnice, podle kterých máme postupovat. Rád bych nyní nastínil, jak budou Velikonoce probíhat ve farnostech, které spravuji.

Důležitou součástí přípravy na Velikonoce je přijetí svátosti smíření. Chtěl bych Vás poprosit, abyste přijetí této svátosti odložili na pozdější dobu. Jakmile to bude jen trochu možné, bude dána příležitost k „velikonoční svaté zpovědi“.

V případě naléhavé potřeby se s jednotlivci můžeme individuálně domluvit.

Chtěl bych zde připomenout, že církev zná i jiné způsoby jak dosáhnout smíření v případě fyzické nemožnosti přistoupit ke zpovědi. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí vzbuzení lítosti a aby si věřící zároveň předsevzal, že jakmile to bude možné, vyzná těžké hříchy, které nyní takto vyznat nemůže. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

Jen pro úplnost dodávám, že není možná zpověď na dálku – přes telefon, skype, apod.

Mše svaté respektive obřady velikonočního tridua budu slavit pouze soukromě. Na Květnou neděli je zvykem žehnat kočičky. Moje představa je taková, že požehnané kočičky budou k dispozici až do Velikonoc vzadu v kostele a budete si je moci vzít domů. Chtěl bych, aby byl aspoň na chvíli otevřený kostel už na Květnou neděli a potom na Bílou sobotu, abyste jednotlivě mohli přijít a pomodlit se. Časy budou ještě upřesněny.

S tím souvisí malá prosba.

Byl bych rád, aby na Bílou sobotu byly otevřeny kostely delší dobu. Nebude nachystaný Boží hrob, ale bude připraven kříž pro příležitost soukromého uctění a modlitby. Aby to šlo zajistit, je potřeba, aby byl někdo v kostele. Chci vás poprosit, abyste se mi nahlásili (na mobil, email), kdo a kdy byste byli ochotni nějaký čas (půl hodiny až hodinu) v kostele strávit, abychom zajistili otevření kostela. Orientačně byl loni otevřený kostel ve Slavoníně 9:00-13:00; v Hodolanech 9:00-15:00; na Nových Sadech 13:00-17:00. Tyto časy nejsou závazné, bude záležet na ochotě vás farníků. Byl bych rád, aby to byl spíš delší časový interval, aby nedocházelo ke shlukování lidí. Domluva bude trochu těžkopádnější, ale věřím, že s trochou tolerance se to dá zvládnout.

Tolik zatím pro obecnou představu, konkrétnější budu za několik dní.

otec Libor

Comments are closed.