Květen 2020

Milí farníci,

vypadá to, že pandemie pomalu ustupuje a život se může začít vracet do normálnějších kolejí. V neděli 10. května nebudou ještě mše svaté, ale bude možnost přijmout svaté přijímání v kostele v čase bohoslužeb – ve Slavoníně od 8:00 do 9:00, na Nových Sadech od 9:30 do 10:30, v Hodolanech od 10:30 do 11:45.

Od pondělí 11. května začne klasický rozvrh bohoslužeb, kromě soboty. Jen připomínám, že i v kostele je potřeba dodržovat předpisy o rouškách, dezinfekci, dvoumetrových odstupech s jinými lidmi než členy rodiny. Poslední bod je komplikací dalších nedělí. Proto nechávám na zvážení každého z vás, jak se k dané situaci postavíte.

Chtěl bych povzbudit především seniory, aby využívali zatím především mše svaté ve všední den, kdy chodí obecně méně lidí a v neděli aby nechali více prostoru pro ostatní.

otec Libor

Comments are closed.