Duben/květen 2020

22. 4. 2020

Milí farníci,

nejspíš jste zaznamenali, že od pondělí 27. dubna se mají začít uvolňovat omezení týkající se bohoslužeb. Je možné konat bohoslužby, ale nesmí být víc než 15 lidí. Jelikož je v našich podmínkách problematické zajistit takový počet, rozhodl jsem se, že mše svaté zatím nebudu oficiálně vyhlašovat, nadále je budu sloužit soukromě, ale je větší možnost se jich zúčastnit. Jsem na příjmu, ozvěte se a pokusíme se domluvit. Prosím i nadále o ohleduplnost, nelze vyhovět vždy a všem najednou.

V neděle (týká se nedělí 3. a 11. května) bude cca v době mší svatých možnost přistoupit ke svatému přijímání. Budu v kostele já nebo jáhen – kdo budete chtít sv. přijímání, nečekejte, až vás někdo vyzve. Po příchodu do kostela se ztište, připravte se a pak bez obav požádejte duchovního, aby vám svaté přijímání podal.

 

Připomínám, že fungování kostela je možné jen za přísných hygienických podmínek – nošení roušky, hygiena rukou, rozestupy 2 metry mezi sebou, pokud nejsme z rodiny.

 

Na Nových Sadech prožíváme 3. května hody – slavnost sv. Filipa a Jakuba. Letos proběhnou hody velmi netradičně – nebude ani hodová mše svatá pro celou farnost, ani setkání farníků odpoledne. Zase ale můžeme více a lépe prožít adorační den, který u nás na hody připadá, jak jsme byli už dříve povzbuzováni otcem arcibiskupem. Byl bych rád, aby adorace na Nových Sadech byla od 10:00 do 18:00. S tím že mezi 10:00 – 11:00 a 17:00 – 18:00 by byl přítomen kněz či jáhen a byla by možnost přijmout svaté přijímání. Na zbývající časy – tedy 11:00 až 17:00 prosím ochotné farníky o nahlášení se k adorační službě na farní email (obdobným způsobem jako na Bílou sobotu).

Další uvolnění by mohlo být od pondělí 11. května. To počítám, že bychom případně obnovili oficiální mše svaté. Nicméně v neděli to bude problém, a bude se muset ještě vymyslet, jaký systém zvolit, aby nás bylo v kostele do 30 osob.

Pro rekapitulaci – v neděli 26. dubna nebude organizováno v kostele nic.

V neděli 3. května bude příležitost ke svatému přijímání:

  • Slavonín 8.00 – 8.45
  • Nové Sady 10.00 – 11.00 + 17.00 – 18.00
  • Hodolany 10.30 – 11.30

otec Libor

Comments are closed.