pfpray

17. října jsme v naší arcidiecézi a v celé republice zahájili Synodální proces. Bůh nás skrze iniciativu papeže Františka volá k zamyšlení, zda v církvi kráčíme spolu, zda jsme schopni naslouchat druhým, mluvit spolu, tvořit živá a plodná společenství. Koordinátorkou za naši farnost se stala Veronika Hanáková. Obracet se na ni je možné osobně, nebo přes email: hanakovaverunka@seznam.cz

Vznikají 5-8 členné skupinky, které se od listopadu do ledna 2022 sejdou celkem 3x. V průběhu prvního setkání vedeného Duchem Svatým si skupinka vybere téma, které budou její členové během dalších dvou setkání rozvíjet. Na konci vznikne jednoduchý záznam, sdělující v bodech, co bylo předmětem diskuze každé skupinky. Vše bude zpracováno do souhrnu, ze kterého vzniknou dokumenty k Biskupské synodě v říjnu 2023. Vydejte se s námi na tuto společnou cestu 🙂

Tématické okruhy si můžete přečíst zde, nebo na vývěsce kostela, zapisovat se do skupinek je možné v kostele. Za lavicemi v pravo je stolek s lístky a krabičkou. Je možné skupinku vytvořit, nebo se přidat do jakékoli jiné. Napište prosím jméno a kontakt a vhoďte lístek do krabičky, nebo k přihlášení využijte email Veroniky. Práce ve skupinkách by začala v druhé polovině listopadu.

temata a priklady otazek – plakat A4

03 – Metodika vytvoření pracovních skupinek

04 – Metodika setkání pracovní skupinky

05 – Biblické inspirace pro práci ve skupinkách

06 – Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách

 

Následující kratinké video stojí za shlédnutí. Synoda- co, proč a jak?  Podívejte se…

 

 

Comments are closed.