received_4948713085151118

Rok po alternativní koledě do stacionárních kasiček se opět scházíme v teplých chodbách našich domovů, navlékáme pláštíky, nasazujeme korunky, někde černíme odvážné, rozdělujeme koledovací výbavu a vyrážíme dům od domu jako už tolikrát. Zvoníme a zpíváme, čekáme, vyhlížejíc příslibné pohyby záclonek za okny. Má to své kouzlo a opakující se tendenci, lidé příjemní, někde dojatí, jinde ticho za dveřmi. Počasí je neúprosně mrazivé, proto po zahřívací zastávce už jen pár ulic a v rámci zachování dobrého zdraví utíkáme do tepla. Díky nám všem drazí přátelé a dětem Elišce, Aničce, Verče, Evičce, Soničce, Fildovi, Markétce s kamarádkami, Denisce, Elence a Pavlíkovi, Peťovi a Marťovi, Maťovi, Ondrovi, Vášovi a Šimonovi. Jsme vděčni, že jsme mohli potěšit koledou a přispět k dobré věci. Díky vám za přijetí, přispění a laskavé občerstvení!

 

Comments are closed.