z626757

Matýsek Hampl, letos jediný prvokomunikant z naší farnosti, se k celoroční přípravě a slavnosti  připojil k dětem z katedrály. Celkem tuto skupinku tvořilo 5 chlapců a 4 děvčata. Mysleme na každého z nich v modlitbě, ať  se přijímání Pána Ježíše v eucharistii a svátost smíření  stanou součástí jejich života v Bohu.

Comments are closed.