IMG_20221127_092238

Před začátkem doby adventní jsme se tradičně zapojili do projektu Charity a pletli adventní věnce pro naše farníky. Pracovní setkání se uskutečnilo na faře v pátek odpoledne. Zpestřením byli letos i malí pomocníci. Poděkování patří všem, letos šla výroba s hojným počtem pomocníků jako po másle. Děkujeme, také vám, kteří jste si věnec koupili. Výtěžek z prodeje 27 věnců poputuje na sirotčinec v Mongolském Ulanbátaru.

 

Comments are closed.