Duben/květen 2020

Informace pro farníky – duben/květen 2020

22. 4. 2020

Milí farníci,

nejspíš jste zaznamenali, že od pondělí 27. dubna se mají začít uvolňovat omezení týkající se bohoslužeb. Je možné konat bohoslužby, ale nesmí být víc než 15 lidí. Jelikož je v našich podmínkách problematické zajistit takový počet, rozhodl jsem se, že mše svaté zatím nebudu oficiálně vyhlašovat, nadále je budu sloužit soukromě, ale je větší možnost se jich zúčastnit. Jsem na příjmu, ozvěte se a pokusíme se domluvit. Prosím i nadále o ohleduplnost, nelze vyhovět vždy a všem najednou.

Velikonoce 2020

Aktualizováno 3.4.2020: Velikonoce 2020

Milí farníci,

máme tady Svatý týden, před námi je velikonoční třídenní, spojené s mimořádnou liturgií, volnem a specifickými zvyky. Valná většina klasických projevů oslav Velikonoc letos bere za své. Nemůžeme do kostela, na návštěvy, na koledu. Bude to náročné. Bude to jiné. Může to mít hlubokou krásu.

Bavil jsem se s někým, a on mi říká: „však Pán Ježíš neměl vůbec pěkné velikonoce…“ Ježíš si prošel opuštěností v Getsemanech i na kříži, utrpením křížové cesty, ale přesto nepodlehl pokušení otočit se zády k Otci. Když se beznaděj blíží vrcholu, on se prostě modlí žalmy: „Bože můj, proč jsi mě opustil?!?“

Informace pro farníky k aktuální situaci kolem epidemie koronaviru

Aktualizováno 16.3.2020: Informace pro farníky k mimořádným opatřením proti šíření koronavirové epidemie

Pondělí 16.3.2020

Milí farníci,

vzhledem k vývoji a nařízení vlády o omezení pohybu se ruší veškeré aktivity v kostele. Mše svaté na zadané úmysly budu sloužit soukromě.

Samozřejmě jsem k dispozici pro akutní případy.

Nepodléhejme panice, respektujme a dodržujme nařízení vlády a svěřujme sebe, své blízké i celou situaci do Božích rukou. Máme víc času, prožíváme postní dobu – můžeme se také intenzivněji věnovat modlitbě a Božím věcem.

Květná neděle 2019

Velikonoce 2019

Oslavou Květné neděle – připomínky Pánova vjezdu do Jeruzaléma – jsme zahájili Svatý týden, ve kterém si připomeneme poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.

Jednotlivé obřady budou v naší farnosti probíhat takto:

Zelený čtvrtek

od 18:00 hodin mše svatá – připomínka poslední večeře Páně

Velký pátek

od 18:00 hodin Velkopáteční obřady

Bílá sobota

od 9:00 do 15:00 Adorace u Božího hrobu
Velikonoční vigilie v naší farnosti nebude, od 19:45 začne ve Slavoníně, od 20:00 na Nových Sadech

Farní pouť na Turzovku

Farní pouť na Turzovku

Farní pouť společně absolvujeme 18. května 2019 a v rámci ní navštívíme nejznámější poutní místo na Slovensku – Turzovku. Máte-li zájem přidat se k naší společné pouti, přihlásit se můžete vždy po mši svaté v zákristii a to nejpozději do 7. dubna 2019.