Noc kostelů 2022

Noc kostelů 2022

Srdečně vás v rámci letošní Noci kostelů zveme k návštěvě Hodolanské farnosti, přijďte si prohlédnout náš kostel Panny Marie, Pomocnice křesťanů.

Synoda 2021-2023

10 okruhů k diskuzi v pracovních skupinkách synodálního procesu

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější?

Při hledání odpovědi na tuto základní otázku jsou nám nabídnuta následující konkrétnější témata k uvažování, sdílení a rozlišování v pracovních skupinách. Vaše vzájemné promlouvání a naslouchání ve skupince se nemusí omezovat pouze na tyto otázky. Ze zvolených témat si vyberte pouze jedno téma, na které bude zaměřena práce ve skupinkách.

Noc kostelů 2020

Noc kostelů 2020

V pátek 12. června Vás zveme v rámci letošní Noci kostelů také k návštěvě našeho farního kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů v Olomouci-Hodolanech na Jiráskově ulici. Můžete se například podívat jak vypadá katecheze pro nejmenší – Katecheze Dobrého pastýře, prožít společně mši svatou, poslechnout si jak zní naše nedávno zrekonstruované varhany či si jen náš kostel prohlédnout a třeba se v duchu pomodlit.