Dušičková pobožnost 2023

Již tradičně, jako každý rok, jsme se odpoledne v neděli 5. listopadu sešli na hodolanském hřbitově k „dušičkové“ pobožnosti u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zesnulé. Veliké díky otci Janu Čukášovi i všem farníkům, kteří dorazili přes poněkud chladné počasí. Odměnou byla i krásná duha na závěr pobožnosti.

Comments are closed.