pozdechov

Pozděchov 2022

Podívejte se na videoprezentaci fotek z našeho letního pobytu v Pozděchově. Skupina 25 lidí, hodolanských farníků a přátel, pobývala týden v domku pod kostelem svatého Jiří. Svatí Petr a Pavel nám byli inspirací pro toto léto, papež František nás provázel svým životem, apoštolskými cestami i úřadem ve Vatikánu. Díky všem za hezky prožitý týden.

IMG_20220716_112828

Pouť do Šumvaldu

Na začátku července jsme navštívili rodné místo otce Gustava Riedla, kněze, který v naší farnosti 16 let působil. Společně se svatokopeckými farníky jsme prožili v místním kostele vzpomínkovou mši svatou, s následnou pobožností u hrobu otce Gustava, který by se letos dožil 100 let.  Příjemným bylo posezení v restauraci s rodinou, dobrým obědem, možností prohlédnout si fotky a popovídat si. Díky Bohu nejen za hezký den, ale především za život jeho věrného služebníka, našeho pana faráře Riedla. Díky Janu Gottwaldovi za organizaci celé pouti.

IMG_20220617_171556

Končí školní rok

Loučíme se se školním rokem, v nemž jsme se mohli setkávat při pátečních katechezích. Zakončili jsme jej mší svatou s otcem Františkem a následným opékáním na farní zahrádce. O dva dny později se na tomto místě setkáváme k odpolednímu posezení s farníky.  Díky Lexmaulům a paní Duškové za organizaci farního odpoledne, za vytvoření zázemí a všem ostatním za pohoštění.

z626757

První svaté přijímání 2022

Matýsek Hampl, letos jediný prvokomunikant z naší farnosti, se k celoroční přípravě a slavnosti  připojil k dětem z katedrály. Celkem tuto skupinku tvořilo 5 chlapců a 4 děvčata. Mysleme na každého z nich v modlitbě, ať  se přijímání Pána Ježíše v eucharistii a svátost smíření  stanou součástí jejich života v Bohu.